Gospodarski sustav EU
Šifra: 57187
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Luka Brkić
Izvođači: Luka Brkić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Napomena: Predmet nije moguće upisati u ovoj akademskoj godini
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ubrzani proces ekonomske integracije jedno je od temeljnih obilježja našeg vremena i suvremenog gospodarstva. Glavni cilj kolegija je upoznati studente s obilježjima europskog gospodarstva i njegovog mjesta u međunarodnoj podjeli rada. Studenti će se upoznati i naučiti o utjecaju procesa globalizacije na nacionalna gospodarstva kao i na evoluciju integracijskih veza među europskim zemljama. Početak gospodarskog povezivanja u Europi započeo je u industriji ugljena i čelika. Nastavio se stvaranjem zajedničkog tržišta i zajedničkom poljoprivrednom politikom. Nakon stupanja na snagu Ugovora iz Maastrichta došlo je do jačanja gospodarske suradnje između članica Unije stvaranjem jedinstvenog tržišta, a ubrzo i monetarne unije. Tijelom tog procesa došlo je do promjene nadležnosti između institucija nacionalne države i institucija Unije. Tijekom pohađanja kolegija studenti će se upoznati i sa svim aktualnim zbivanjima u gospodarskom životu zemalja članica i Unije u cjelini.
Literatura:
  1. L. Brkić (1995): Teorije međunarodne ekonomske integracije, Gordon, Zagreb;
  2. L. Brkić (2004): Europska unija od socijalne integracije do socijalne države, Međunarodni problemi, Vol. LVI, br. 4, str. 447-464., Beograd;
  3. W. Molle (1999): The Economics of European Integratioin, Darmouth Publishing, USA.;
1. semestar
SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji (NS-smjer) - Redovni smjer - Nastavnički

2. semestar Ne predaje se
SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji (NS-smjer) - Redovni smjer - Nastavnički

3. semestar
SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji (NS-smjer) - Redovni smjer - Nastavnički
SOC-dipl (5393): Izborni kolegiji u 3. semestru (ZN-smjer) - Redovni smjer - Znanstveni
Termini konzultacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS