Hrvatsko građansko društvo 1848.-1914.
Šifra: 195016
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Krešimir Bušić
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Pružiti studentima relevantne spoznaje o hrvatskoj povijesti u razdoblju od 1860. do 1914. godine
Upoznati studente s integracijskim i dezintegracijskim povijesnim procesima koji su utjecali na položaj Trojedne Kraljevine u XIX. stoljeću
Upoznati studente s povijesnim događajima iz vremena banske uprave banova Šokčevića, Raucha, Mažuranića, Khuen-Héderváryja i dr.
Upoznati studente s radom hrvatskih političkih, društvenih i kulturnih prvaka u Dalmaciji, Istri i Bosni i Hercegovini i njihovim vezama sa zagrebačkim integracijskim središtem
Upoznati studente s djelovanjem hrvatskih političkih, društvenih i kulturnih prvaka u procesima hrvatske modernizacije i transformacije građanskoga društva
Osposobiti studente za povijesnu komparativnu raščlambu kulturnih, društvenih i političkih prilika u Trojednoj Kraljevini i u drugim dijelovima Habsburške odnosno Austro-Ugarske Monarhije od sredine do kraja dugoga XIX. stoljeća.
Usporediti i povijesno analizirati političke prilike u jugoistočnoj Europi i drugim europskim zemljama na početku Prvoga svjetskoga rata
Osposobiti studente za pravilan odabir primarnih i sekundarnih nastavnih materijala i tehničkih sredstava koji će im olakšati izvođenje nastavnih jedinica s temama u kojima se obrađuje gradivo vezano za povijest hrvatskih zemalja do početka Prvoga svjetskoga rata

Studente će prepoznati i primijeniti teorijske okvire te se upoznati s osnovnim obilježjima i stupnjevima modernizacijskih kretanja u hrvatskim zemljama od sredine XIX. st. do kraja Prvoga svjetskoga rata.
Osposobiti studente u razumijevanju temeljnih pojmovima vezanih za povijesne procese modernizacije, standardizacije, transformacije, nacionalne i kulturne integracije
Upoznati studente s dezintegracijskim utjecajima inorodnih hegemonističkih režima pri djelomičnim usporavanjima procesa razvoja hrvatskoga građanskoga društva.
Upoznati studente s nastankom pojedinih hrvatskih kulturnih, društvenih i političkih institucija i organizacija na hrvatskom prostoru od sredine XIX. do Prvoga svjetskoga rata.
Upoznati studente s nastankom i djelovanjem prvih hrvatskih znanstvenih i kulturnih institucija.
Upoznati studente s procesima gospodarske modernizacije i nastanku prvih industrijskih pogona na prostoru hrvatskih zemalja od sredine XIX. stoljeća do Prvoga svjetskoga rata.
Osposobiti studente za korištenje arhivskih izvora i drugih pisanih i vizualnih materijala pri radu u nastavi kao i daljnjem produbljivanju znanja povijesti XIX. stoljeća i prvih desetljeća XX. st.
Nakon odslušana kolegija student će moći:
prepoznati povijesne procese koji su doveli do transformacije i modernizacije hrvatskoga društva u razdoblju od 1860. do 1914. godine
razumjeti povijesnu dinamiku integracijskih i dezintegracijskih procesa unutar i izvan hrvatskoga građanskoga društva do početka Prvoga svjetskoga rata
razmotriti višestruke perspektive djelovanja hrvatskih elita unutar kulturnih, društvenih i političkih institucija u Trojednoj Kraljevini kao i istovjetnim hrvatskim institucijama u Dalmaciji, Istri i BiH
prepoznati bitne komponente u odabiru primarnih i sekundarnih nastavnih sredstava koji su vezani uz sadržaje nastave povijesti.
Literatura:
  1. D. Pavličević, Povijest Hrvatske, Zagreb, 1994.
  2. L. v. Südland, Die südslawische Frage und der Weltkrieg / Ivo Pilar, Južnoslavensko pitanje, Vinkovci : Ogranak Matice hrvatske, 2017.
  3. M. Gross - A. Szabo, Prema hrvatskom građanskom društvu - Društveni razvoj u civilnoj Hrvatskoj i Slavoniji šezdesetih i sedamdesetih godina 19. stoljeća, Zagreb, 1992.
  4. P. Korunić, Rasprava o izgradnji moderne hrvatske nacije - nacija i nacionalni identitet, Slavonski Brod, 2006.
1. semestar Ne predaje se
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

2. semestar
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

3. semestar Ne predaje se
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (17191) - Izborni predmeti: Povijest ranoga novoga vijeka i 19.st. - Redovni studij - Povijest
POV (17191) - Izborni predmeti: Povijest ranoga novoga vijeka i 19.st. - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

4. semestar
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (17191) - Izborni predmeti: Povijest ranoga novoga vijeka i 19.st. - Redovni studij - Povijest
POV (17191) - Izborni predmeti: Povijest ranoga novoga vijeka i 19.st. - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

5. semestar Ne predaje se
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: 29. 3. 2019. u 12:36
Administrator

Doc. dr. sc. Krešimir Bušić ne će moći održati nastavu 4. i 5. travnja 2019. zbog odlaska na službeni put. Naknadni termin predavanja odredit će se u dogovoru sa studentima.

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS