Hrvatski humanistički ep
Šifra: 86902
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Maja Matasović
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je kolegija upoznati studenta s hrvatskim latinističkim epskim pjesništvom u 15. i 16. st, te mu omogućiti da ga sagleda u kontekstu antičke, odnosno suvremene europske humanističke epske produkcije. Studentske obaveze uključuju: pohađanje nastave, obradu odabranih tekstova na satu, te ispit nakon odslušanog semestra.
Literatura:
  1. Odabrani odlomci sljedećih epova u izvorniku (cca 2000 stihova): Jakov Bunić - De raptu Cerberi; De vita et gestis Christi; Marko Marulić - Davidias (i Tropologica); Damjan Beneša - De morte Christi; Ivan Polikarp Severitan -Solimais; Ivan Bona Bolica - Descriptio Ascriviensis urbis; Ilija Crijević - De Epidauro;
  2. Marulić, Marko - Davidijada. Hrvatski latinisti, Knjiga 7. (priredili Veljko Gortan i Branimir Glavičić); Zagreb, JAZU (1974)
  3. Bunić, Jakov - Otmica Kerbera/ Kristov život i djela. Hrvatski latinisti, Knjiga 9.; Zagreb, JAZU (1978)
  4. Gortan, V. - Vratović, V.; Hrvatski latinisti I. (Pet stoljeća hrvatske književnosti, 2), bilješke o spominjanim autorima; Zagreb, MH (1969)
  5. Franičević, Marin; Povijest hrvatske renesansne književnosti (I. i II.); Zagreb, MH (1986)
1. semestar Ne predaje se
LAT-dipl (7584): Izborni kolegiji - Redovni studij - Hrvatski latinitet

2. semestar
LAT-dipl (7584): Izborni kolegiji - Redovni studij - Hrvatski latinitet

3. semestar Ne predaje se
LAT-dipl (7584): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički

4. semestar
LAT-dipl (7584): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
Termini konzultacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS