Hrana i novovjekovlje
Šifra: 86950
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Ivana Jukić
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Opis predmeta
Ranonovovjekovlje je obilježilo kronično siromaštvo, bezbrojni ratovi, epidemije, malo ledeno doba i glad pa je ostati živ i biti sit većem dijelu stanovništva bila jedina životna motivacija i ambicija. Cilj je ovoga predmeta ukazati na sve one procese koji su se događali diljem Svijeta zbog ispunjenja te temeljne čovjekove težnje biti sit. Također, istaknut će se da je proizvodnja hrane i opskrba istom bila preduvjet društvenoga mira, a trgovina hranom nerijetko uzrok i povod društvenih nemira diljem Svijeta. Osim toga, obajsniti će se poveznica između bogatstva, važnosti imagea velikih i želje za užicima kao katalizatorima gastronomske renesanse napose u Europi, te kako ranovovjekovni recepti i namirnice i danas uživaju veliku popularnost diljem Svijeta.

Razina e-učenja 1
Razina engleskog 1

Opće kompetencije
Nakon uspješno završenog studija studenti će moći
napisati esejistički rad o pojedinim povijesnim razdobljima,
proizvesti samostalne zaključke o pojedinim događajima i procesima,
ukazati na nužnost interdisciplinarnoga promatranja pojedine povijesne teme,
usporediti povijesne procese u različitim razdobljima,
diferencirati specifičnosti pojedinih povijesnih razdoblja,
povezati različite povijesne procese.

Ishodi učenja
1. povezati pojavu poput nestašice hrane kao trenutak-katalizator gotovo svih važnijih procesa i promjena u ranonovovjekovlju ratovi, otkrića, revolucije (agrarna, znanstvena, politička),
2. objasniti različita historiografska objašnjenja utjecaja fenomena hrane na globalnu povijest,
3. usporediti demografske trendove diljem Svijeta s poboljšanim uvjetima proizvodnje hrane (riža Kina, žitarice Europa),
4. opisati ekonomske trendove ranonovovjekovlja uvjetovanih proizvodnjom ili trgovinom hrane,
5. objasniti uzročno-posljedične veze bogatstva i hrane kao još jednoga statusnoga simbola (čokolada, čaj),
6. Pokazati fenomen hrane kao jednom od najvažnijih elemenata globalizacije u ranonovovjekovlju,
7. navesti sličnosti ranonovovjekovne i suvremene prehrane,


Tjedni plan nastave
1. Uvodno predavanje
2. Tragom hrane, tragom civilizacija
3. Hrana kao katalizator društvenih promjena
4. Velika zemljopisna otkrića i hrana, kolumbovska razmjena
5. Pismeni osvrti i kritička rasprava o napisanomu
6. Hedonizam, ekonomski kotač i hrana I, (tematska jedinica koja se sastoji od tri predavanja utemeljena na raspravi tri različita autora)
7. Hedonizam, ekonomski kotač i hrana II,
8. Hedonizam, ekonomski kotač i hrana, III
9. Pismeni rad na temu pročitanoga te kritički osvrt na radove
10. Kreativno razmišljanje o povijesti. Sredstvo hrana (tematski sklop od četiri predavanja)
11. Pića i napitci koji su promjenili zbližili Svijet
12. Hrana i književnost
13. Trgovina, gusari i rum
14. Hrana kao misao vodilja povijesnih scenarija
15. Hrana i hrvatske zemlje u ranonovovjekovlju


Ocjenjivanje
Tijekom nastave pratiti će se aktivnost svakog studenta koja će se odraziti na ukupnu ocjenu. Nastavu je obavezno pohađati. Ispit je pismeni.
Literatura:
 1. Linda Civitello, Cuisine and Culture: A History of Food and People, New Jersey 2011., 83-206.
  Jeffrey M. Pilcher, Food in World History, Routldge New York 2006., 1-51.
  Pirates? The politics of Plunder 1550-1650, Claire Jowitt (ur.), Palgrave Macmillan 2007., 35-53.
  Fernand Braudel, Strukture svakidašnjice ..., sv. I, August Cesarec Zagreb 1992., 106-284.
 2. Ken Albala, Food in Early Modern Europe, Greenwood Press Westport-Connecticut-London 2003.
  Maguelonne Toussaint-Samat, A History of Food, Blackwell Publishing Ltd, West Sussex 2009.
  Ivan Day, Cooking in Europe, 1650-1850, Greenwood Press Westport, Connecticut, London 2009., 1-115.
  Charles H. Parker, Global Interactions in the Early Modern Age, 1400-1800, Cambridge University Press, 2010
  Kenneth Bendiner, Food in Painting from the renaissance to the present, Reaktion Books Ltd. London 2004.
  Felipe Fernindez-Armesto, Near a Thousand Tables, A History of Food, The Free Press New York 2002.
1. semestar Ne predaje se
POV (1833) - Izborni kolegiji / radne grupe - Redovni studij - Povijest
POV (1833) - Izborni kolegiji / radne grupe - Redovni studij - Povijest

2. semestar
POV (1833) - Izborni kolegiji / radne grupe - Redovni studij - Povijest
POV (1833) - Izborni kolegiji / radne grupe - Redovni studij - Povijest

3. semestar Ne predaje se
POV (1833) - Izborni kolegiji / radne grupe - Redovni studij - Povijest
POV (1833) - Izborni kolegiji / radne grupe - Redovni studij - Povijest

4. semestar
POV (1833) - Izborni kolegiji / radne grupe - Redovni studij - Povijest
POV (1833) - Izborni kolegiji / radne grupe - Redovni studij - Povijest

5. semestar Ne predaje se
POV (1833) - Izborni kolegiji / radne grupe - Redovni studij - Povijest
POV (1833) - Izborni kolegiji / radne grupe - Redovni studij - Povijest

6. semestar
POV (1833) - Izborni kolegiji / radne grupe - Redovni studij - Povijest
POV (1833) - Izborni kolegiji / radne grupe - Redovni studij - Povijest
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: 5. 2. 2018. u 11:24
Ivana Jukić

Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2018. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS