Hrvatska jezikoslovna normativistika u 20. stoljeću
Šifra: 118517
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Mario Grčević
Izvođači: Ivana Kresnik - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je kolegija upoznati studente s glavnim razvojnim smjerovima u hrvatskoj jezikoslovnoj normativistici u 20. stoljeću, od početka 20. stoljeća do početka 90-ih godina. Studenti će se osposobiti za razumijevanje novijih normativnih tendencija.
Literatura:
  1. Babić, Stjepan; Hrvatski jezik u političkom vrtlogu; Zagreb (1990)
  2. Babić, Stjepan; Temelji Hrvatskomu pravopisu; Školska knjiga, Zagreb (2005)
  3. Bašić, Nataša; Novosadski dogovor u kontekstu jugoslavenske jezične politike prve polovice XX. stoljeća. Babićev zbornik o 80. obljetnica života, 199.-237.; Ogranak Matice hrvatske, Slavonski Brod (2008)
  4. Brozović, Dalibor; O suvremenoj morfološkoj normi hrvatskoga jezičnog standarda i o morfološkim značajkama standardne novoštokavštine uopće. U: D. Brozović: Neka bitna pitanja hrvatskoga jezičnog standarda, 109-141.; Školska knjiga, Zagreb (2006)
  5. Samardžija, M., Ivo Pranjković (ur.); Hrvatski jezik u XX. stoljeću. Matica hrvatska, Zagreb. Samardžija, Marko. 2008. Hrvatski jezik, pravopis i jezična politika u NDH. Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb. Samardžija, Marko. 2012. Hrvatski jezik i pravopis od ujedinjenja do kraja Banovine Hrvatske (1918.-1941.); Školska knjiga, Zagreb (2006)
1. semestar
KRO-dipl (13096): Izborni kolegiji 2 - Redovni smjer - Nastavnički

2. semestar Ne predaje se
KRO-dipl (13096): Izborni kolegiji 2 - Redovni smjer - Nastavnički

3. semestar
KRO-dipl (13096): Izborni kolegiji 2 - Redovni smjer - Nastavnički
KRO-dipl (4425): Izborni kolegiji 2 - Redovni smjer - Znanstveni

4. semestar Ne predaje se
KRO-dipl (4425): Izborni kolegiji 2 - Redovni smjer - Znanstveni
Termini konzultacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS