Hrvatska pedagoška misao u razdoblju renesanse
Šifra: 61962
ECTS: 3.0
Nositelji:
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Opis predmeta
Upoznati studenta s hrvatskom renesansnom mišlju, te s filozofijom odgoja i njenim najznačajnijim predstavnicima humanistima. Pokazati aktualnost i relevantnost moralno-didaktičkih i pedagoških naputaka i djela naših renesansnih autora u kontekstu onodobne pedagoške misli.

Razina e-učenja 1
Razina engleskog 1

Opće kompetencije
Student se upoznaje s značajnom fazom u razvoju pedagoških teorija i formiranju temelja novovjekovnog koncipiranja pedagogije kao znanosti.

Ishodi učenja
1. Definirati humanističko-društvene osnove pedagogijske znanosti,
2. Opisati glavne odrednice renesansnih odgojnih teorija i mislitelja.
3. Definirati hrvatsku pedagošku misao u općem okviru razvoja pedagoških ideja,
4. Analizirati humanističko-društvenu ulogu odgoja i obrazovanja u renesansi,
5. Usporediti pedagoške teorije i prakse
6. Primijeniti stečena znanja u nastavi


Tjedni plan nastave
1. Predmetni sadržaj će se nuditi studentima, kroz Power Point prezentacije, izlaganja studenata, raspravu te druge oblike
2. Osnovne značajke hrvatske renesanse i humanizma;
3. Utjecaj talijanskih renesansnih autora i njihovih filozofskih škola na hrvatske mislitelje (platonizam, averoizam, aristotelizam).
4. Studia humanitatis. Etičari, odgajatelji i moralisti talijanskog humanizma (Salutati, Bruni, Vergerio, Vegio i drugi).
5. Pedagoška misao i duh katoličkog odgoja, odnosno katoličke obnove.
6. Samostanske škole vezane uz pojedine redove i njihova uloga u razvoju školstva (benediktinci, franjevci, dominikanci).
7. Elementarno javno školstvo u našim krajevima (gradovima).
8. Isusovačke škole - Ratio studiorum i njihov doprinos razvoju školstva.
9. Jezik škole i humanizam (latinski, grčki); uloga narodnog jezika u nastavi.
10. Analiza djela naših autora iz tog razdoblja vezanih uz promišljanje pedagoških (odgojnih) ideja.
11. Visoko obrazovanje u renesansi u našim gradovima (Zadar, Dubrovnik).
12. Znameniti humanisti i učitelji u našim školama u renesansi.
13. Benedikt Kotrulj (prva polovina XV. stoljeća) i njegovo djelo Della mercatura et del mercante perfetto, kao primjer praktičnog djela namijenjenog odgoju trgovaca i njihovog domaćinstva.
14. Marko Marulić (početak XVI. stoljeća), i analiza njegova djela De institutione bene vivendi, kao primjer katoličke moralnodidaktičke literature.
15. Nikola Gučetić (konac XVI. stoljeća) i njegovo djelo Governo della famiglia, prvi u pravom smislu pedagoški priručnik u našoj renesansnoj literaturi.


Ocjenjivanje
Evidentira se nazočnost i rasprava na predavanjima i kolegama (25% konačne ocjene). Osobno istraživanje pojedine teme i problema kroz dodatnu literaturu, javno referiranje o njemu pred svim studentima te pitanja i rasprava o tome (25% ocjene),i pismeni ispit iz obvezatne literature na osnovi 15 pitanja (25% ocjene) i usmenog ispita iz predmetne građe (25 % ocjene).
Literatura:
3. semestar Ne predaje se
DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički

4. semestar Ne predaje se
DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: 23. 4. 2018. u 13:51
Marinko Šišak

Poštovane kolegice i kolege! U repozitoriju su postavljeni materijali za sljedeći seminar koji će se održati u četvrtak, 26. travnja 2018. u 8.00 sati. Žuta grupa obrađuje isusovce, zelena dominikance, roza pavline a plava franjevce. Pod tim imenima su i postavljeni materijali, a uz to treba pročitati i tekst franje Emanuela Hoška koji je već ranije postavljen u repozitorij pod nazivom 3275646 Hosko.

Literaturu o isusovcima potražite još dodatno na webu. (uz ovu postavljenu!)

R. Burai

M. Šišak

 

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS