Hrvatski pedagozi - prosvjetiteljstvo
Šifra: 61956
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Marinko Šišak
Izvođači: Filip Brčić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Opis predmeta
Cilj je kolegija Nastavnik će upoznati studente s početcima razvoja pedagogije u hrvatskim krajevima prije i u vrijeme kada započinje i stvaranje masovnog školstva i država preuzima ulogu organizatora školskog sustava. Cilj je istraživati prve pedagoške pisce i djelatnike sve od 16. do druge polovice 19. stoljeća.

Razina e-učenja 1
Razina engleskog 1

Opće kompetencije
Studenti će biti u stanju identificirati pedagoške zasade u djelima pojedinih hrvatskih renesansnih pisaca te objasniti potrebu za pedagoškim idejama u to vrijeme na području Hrvatske kao i doprinos sveukupnom pedagoškom pokretu.

Ishodi učenja
1. Prepoznati pedagoške elemente u djelima starijih hrvatskih pisaca općeg i vjerskog karaktera;
2. razlikovati prve elemente pedagogije u djelima Nikole Gučetića, Nikole Krajačevića, B. A. Krčelića, M. A. Reljkovića i drugih, zatim u djelima i djelatnosti isusovačkih, franjevačkih i drugih prosvjetitelja i pisaca (E. Pavić, A. T. Blagojević, J. Milunović, J. Mulih, A. Kanižlić, I. Velikanović i dr.)
3. Identificirati glavne smjernice razvoja školske i pedagoške misli kroz 19. stoljeće;
4. prepoznati pedagoge 19. st. pisce prvih pedagoških djela i udžbenika na hrvatskom jeziku, začetnike i organizatore pedagoške znanosti (Lj. Vukotinović, S. Ilijašević, S. Novotny, Lj. Modec, I. Filipović, S. Fabković, S. Basariček, I. Širola, V. Danilo i dr.)
5. Objasniti djelovanje glavnih protagonista pedagoške misli iz tog razdoblja (19.stoljeće).
6. identificirati filozofe koji započinju raspravu o pedagoškim pitanjima (Franjo Marković, Đuro Arnold).


Tjedni plan nastave
1. Uvodno predavanje periodizacija, metodologija i cilj kolegija
2. Nikola Gučetić hrvatski predstavnik renesansne pedagoške misli
3. Pedagoški elementi u baroknim hrvatskim djelima 17. stoljeća
4. Nacionalna i moralna pouka Andrija Kačića Miošića
5. Abecevice, predgovori i katekizmi Antuna Kanižlića i Josipa Milunovića
6. Pedagoški elementi u moralnim djelima Jurja Muliha
7. Prosvjetiteljska kritika i pouka Antuna Matije Reljkovića
8. Moralne i poučne knjižice Jakova Lovrenčića
9. Književnica, prevoditeljica i pedagoški djelatnik Marija Fabković
10. Pedagoška djela i inicijative Marije Jambrišak
11. Najveći pedagoški djelatnik, organizator i pisac Ivan Filipović
12. Stjepan Basariček i razvoj pedagoške znanosti u Hrvata
13. Metodički udžbenici iz pedagogije Ljudevita Modeca
14. Skender Fabković kao prevoditelj, pisac i pedagoški djelatnik
15. Prisutnost pedagoške misli u djelima hrvatskih filozofa Franje Markovića i Đure Arnolda


Ocjenjivanje
Svaku svoju nazočnost na predavanjima studenti osobno ovjeravaju i provjeravaju narednog sata evidenciju te mogućnost rasprave s profesorom i kolegama (10% konačne ocjene). Prezentacija u Power Pointu pročitane knjige iz dodatne literature i rasprava s ostalim studentima (30% konačne ocjene). Pismeni ispit iz obvezatne literature na osnovi 15 pitanja (60% ocjene).
Literatura:
1. semestar
FIL-dipl (4389): Izborni izvan struke i/ili Izborni u struci (ZN-smjer) - Redovni smjer - Znanstveni

2. semestar Ne predaje se
FIL-dipl (4389): Izborni izvan struke i/ili Izborni u struci (ZN-smjer) - Redovni smjer - Znanstveni

3. semestar
DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
FIL-dipl (4389): Izborni izvan struke i/ili Izborni u struci (ZN-smjer) - Redovni smjer - Znanstveni

4. semestar Ne predaje se
DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
FIL-dipl (4389): Izborni izvan struke i/ili Izborni u struci (ZN-smjer) - Redovni smjer - Znanstveni
Termini konzultacija:
Obavijesti

Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2018. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS