Hrvatska etnologija
Šifra: 37458
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Marinko Vuković
Izvođači: Marinko Vuković - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznati studente sa začecima te razvojem etnološke i antropološke znanosti u Hrvatskoj, te ih upoznati sa suvremenim znanstvenim i stručnim etnološkim i antropološkim dostignućima u Hrvatskoj. Želi se ukazati na činjenicu kako je istraživanje tradicijske kulture (u ranijoj fazi hrvatske etnologije) te prožimanje tradicijske sa suvremenom kulturom i obrascima svakodnevnoga života (u najnovijoj fazi hrvatske etnologije i kulturne antropologije), etnološka znanost analizirala i interpretirala hrvatski etnički i kulturni identitet u europskom kontekstu.
Literatura:
  1. Belaj, Vitomir.; Plaidoyer za etnologiju kao historijsku znanost o etničkim skupinama. Studia Ethnologica I, str. 9-13.; (1989)
  2. Belaj, Vitomir.; Povijest etnološke misli u Hrvata, u: Etnografija, svagdan i blagdan hrvatskoga puka. str. 337-357.; (1998)
  3. Birket-Smith Kaj.; Putovi kulture. str. 331-370.; Nakladni zavod Matice hrvatske (1960)
  4. Čapo Žmegač, Jasna.; Osnovni pojmovi i polazišta, u: Etnografija. Svagdan i blagdan hrvatskoga puka. Zagreb: Matica hrvatska, str. 15-22.; Matica hrvatska (1998)
  5. Čapo, Jasna.; Hrvatska etnologija, znanost o narodu ili o kulturi. str. 7-15.; Studia Ethnologica 3 (1991)
1. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

2. semestar
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

3. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

4. semestar
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
Obavezni predmet - Redovni studij - Kroatologija
Obavezni predmet - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

5. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

6. semestar
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
Termini konzultacija:
Obavijesti

Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2018. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS