Info
Ovaj predmet nije moguće upisati.
Objavljeno: 4. 4. 2016. u 14:18
Uređeno: 4. 4. 2016. u 14:24
Marina Šimunić Buršić

Teme seminara - popis dobara s Pristupne liste Hrvatske

Postoji mogućnost i odabira teme seminara - Nematerijalna baština UNESCO u Hrvatskoj

Mogućnost odabira teme seminarskog rada

Dobra na Pristupnoj listi Republike Hrvatske:

Kulturna dobra: 

Zadar - Episkopalni sklop na Forumu                                                                                                                                     Hrvatski limes (granice Rimskog carstva – dio u Hrvatskoj) – zajedničko kulturno dobro nekoliko država                 povijesna jezgra Varaždina 

Tvrđa - Osijek 
Lubenice - Cres 
Burg - dvorac Veliki tabor 
Povijesno urbanistička cjelina Stona s Malim Stonom 
grad Motovun 
Pustinja Blaca 
Primoštenski vinogradi 
povijesni grad Korčula                                                                                                                                                             stećci (u južnoj Hrvatskoj)

Proširenje već postojećeg dobra Svjetske baštine - Dioklecijanove palače i povijesne jezgre Splita 
zajedničko kulturno dobro nekoliko država:

mletačke fortifikacije 15. st. - 17. st. – zajedničko kulturno dobro nekoliko država

Prirodna dobra:                                                                                                                                                                    Sjeverni Velebit                                                                                                                                                                              Nacionalni park Kornati i Telaščica

Proširenje već postojećeg zajedničkog dobra Svjetske baštine:

Proširenje Zajedničke svjetske baštine objekta "Iskonska bukova šuma u Karpatima (Slovačka Republika i Ukrajina) te u Njemačkoj“ iskonskim šumama u Hrvatskoj

Kulturno i prirodno dobro

Lonjsko polje

 

izvori:

http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=55  (pristupljeno 1. travnja 2016.)

http://whc.unesco.org/en/tentativelists/  (pristupljeno 4. travnja 2016.)

 

Pazite!

Republika Hrvatska je u Centar za svjetsku baštinu UNESCO-a uputila novu kandidaturu za upis na Listu svjetske baštine „Starigradsko polje“ na Hvaru. (http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=55)

stari podatak!

 

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS