Ideja Europe
Šifra: 57185
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Mladen Puškarić
Izvođači: Mladen Puškarić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Polaznicima dati temeljno znanje iz područja nastanka i razvoja ideje Europe, koja je znatno starija od procesa europske integracije. Naime, tijekom stoljeća u Europi su nastajali i nestajali raznorodni projekti kojima je bio cilj ostvariti ekonomsko, političko i vojno jedinstvo Europe. Znakovito je da se tijekom vremena mijenjao i sam pojam Europe kao i njezine granice koje su se tijekom vremena mijenjale. Posebno to vrijedi za europske istočne granice koje su u današnjem obliku određene tek krajem 19. stoljeća, a uvjetovane su više političkim nego prirodnim čimbenicima. Isto tako tijekom povijesti mijenjao se i politički, ekonomski, religijski i kulturološki pojam pripadnosti Europi. Tijekom povijesti ideja Europe se povezivala s Idejom slobode, Idejom kršćanstva i Civilizacijom za koju je karakterističan proces sekularizacije i razvoj racionalističke filozofije i prirodnih znanosti. Svako od ovih razdoblja utjecalo je tijekom 19.i 20. stoljeća na artikulaciju određenih političkih ideologija i nastanak europskih političkih stranaka koje su iz tih vrijednosti ili u njihovoj kombinaciji artikulirali svoja ideološka ishodišta. Bez razumijevanja ovih procesa ne mogu se razumjeti niti procesi europske integracije koji započinju nakon Prvog svjetskog rata.
Literatura:
  1. Anthony Padgen; The Idea of Europe; University Press Cambridge, str. 378. (2002)
  2. Kevin Wilson, Jan van der Dussen; The History of Idea of Europe; Routledge (2010)
1. semestar
SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
SOC-dipl (4420): Izborni kolegiji u 1. semestru (ZN-smjer) - Redovni smjer - Znanstveni

2. semestar Ne predaje se
SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički

3. semestar
SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
Termini konzultacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS