Istraživanje javnog mnijenja i medijskog tržišta
Šifra: 57214
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Ivan Burić
Izvođači: Ivan Burić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,0

U dogovoru sa studentima upisanim na predmetu, nastavnik će osigurati što veći broj elemenata nastave na engleskom jeziku, odnosno istovremeno i na engleskom i na hrvatskom za mješovite grupe (dvojezični nastavni materijali i dvojezični ispiti). Razina 2 također uključuje dodatni individualni rad sa stranim studentima (slično kao i razina 1) za nastavne elemente koji se drže na hrvatskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Glavni cilj predmeta je upoznati studente sa osnovama metodologije istraživanja javnog mnijenja i medijskog tržišta kao i s osnovnim ciljevima korištenja ovih vrsta istraživanja u poslovnim praksama. Na taj način studente se želi educirati za pravilno koncipiranje, korištenje i vrednovanje ispitivanja javnog mnijenja i medijskog tržišta. Shodno navedenom, kroz predmet se želi omogućiti studentima da u konkretnoj poslovnoj praksi nakon završenog školovanja budu u stanju koristiti istraživanja tržišta, medija i javnog mnijenja kao poslovne alate značajne u kontekstu refleksivnih poslovnih praksi.
Literatura:
 1. Lamza Posavec, Vesna (1995) Javno mnijenje: teorije i istraživanje. Zagreb: Alinea, str 7 - 67.
 2. Lamza Posavec, Vesna (2015). Mjerenje javnosti. Zagreb. Institut Ivo Pilar
  Mogućnost validacije predizbornih istraživanja javnog mnijenja, str. 13-32
  Pokušaj identificiranja vjerojatnih glasača, str 73-102.
  Izlazne ankete u svijetu i Hrvatskoj, 173-201.
  Utječu li rezultati predizbornih anketa na izborno ponašanje birača, str. 289-312
 3. Wimmer, R. D., Dominick, J. R. (2003), Mass Media Research. Belmont, CA: Wadsworthx.
  Poglavlje 13: Newspaper and Magazine Research, str. 339-349.
  Poglavlje 14: Research in the Electronic Media, str. 350-379.
  Poglavlje 15: Research in Advertising, str. 381-404.
  Poglavlje 16: Research in PR, str. 405-421.
 4. Šiber, Ivan (2003). Politički marketing. Zagreb: Politička kultura, str. 1-26, 43-61.
1. semestar
KOM-dipl (5042): ODNOSI S JAVNOŠĆU - Redovni studij - Komunikologija
KOM-dipl (5043): ZNANSTVENO ISTRAŽIVANJE MASOVNIH KOMUNIKACIJA - Redovni studij - Komunikologija

2. semestar Ne predaje se
KOM-dipl (5042): ODNOSI S JAVNOŠĆU - Redovni studij - Komunikologija
KOM-dipl (5043): ZNANSTVENO ISTRAŽIVANJE MASOVNIH KOMUNIKACIJA - Redovni studij - Komunikologija

3. semestar
KOM-dipl (5042): ODNOSI S JAVNOŠĆU - Redovni studij - Komunikologija
KOM-dipl (5043): ZNANSTVENO ISTRAŽIVANJE MASOVNIH KOMUNIKACIJA - Redovni studij - Komunikologija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS