Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Facebook stranica FHS-a
YouTube kanal FHS-a
LinkedIn stranica FHS-a
Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@hrstud.hr
Istraživački projekt
Šifra: 63570
ECTS: 5.0
Nositelji:
Izvođači: Lana Ciboci - Seminar
Tanja Grmuša - Seminar
Tomislav Janović - Seminar
Jelena Jurišić - Seminar
Vine Mihaljević - Seminar
Anita Perešin - Seminar

Ivan Burić - Predavanja
Danijel Labaš - Predavanja
Sanja Vulić Vranković - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,0

U dogovoru sa studentima upisanim na predmetu, nastavnik će osigurati što veći broj elemenata nastave na engleskom jeziku, odnosno istovremeno i na engleskom i na hrvatskom za mješovite grupe (dvojezični nastavni materijali i dvojezični ispiti). Razina 2 također uključuje dodatni individualni rad sa stranim studentima (slično kao i razina 1) za nastavne elemente koji se drže na hrvatskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je predmeta studentima pomoći u pripremi, osmišljavanju i razradi konačnoga silabusa budućeg diplomskog rada i nacrta istraživanja koji će u okviru njega provoditi, tražeći i istražujući relevantnu literaturu za temu te za predloženo znanstveno istraživanje.
Literatura:
 1. Ana Tkalac Verčič, Dubravka Sinčić Ćorić, Nina Pološki Vokić; Priručnik za metodologiju istraživačkog rada u društvenim istraživanjima; M.E.P. CONSULT d.o.o., ZAGREB (2011)
 2. M. Vujević; Uvođenje u znanstveni rad; Informator, Zagreb (1986)
 3. Milas G.; Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima; Slap, Jaserbarsko (2005)
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Komunikologija
Termini konzultacija:
 • dr. sc. Lana Ciboci doc.:

  prema dogovoru

  Lokacija:
 • dr. sc. Tanja Grmuša doc.:

  Četvrtkom prije ili poslije predavanja uz obavezni prethodni dogovor putem e-adrese tgrmusa@hrstud.hr 

  Lokacija:
 • doc. dr. sc. Tomislav Janović :

  utorak: 11 - 12 sati (soba 117)

  Lokacija: 117
 • doc. dr. sc. Jelena Jurišić :

   

  četvrtkom, od 12,45 do 13,45 sati,
       uz obvezni prethodni dogovor e-poštom.

  Lokacija: 117
 • doc. dr. sc. Ivan Burić :

  Ponedjeljak, 11.00 - 12.00

  Lokacija:
 • prof. dr. sc. Danijel Labaš :

  Srijeda: od 12 do 13 sati, uz obvezan prethodni dogovor na e-adresu dlabas@hrstud.hr.
  Ostale radne dane: uz obvezan prethodni dogovor na e-adresu dlabas@hrstud.hr.

  Lokacija: 203
 • prof. dr. sc. Sanja Vulić Vranković :


  Utorkom od 19 do 20 sati.

  Lokacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2021. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS