Jezično-stilske vježbe
Šifra: 130703
ECTS: 6.0
Nositelji: doc. dr. sc. Vladimira Rezo
Izvođači: Vladimira Rezo - Seminar

Vladimira Rezo - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Auditorne vježbe 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je kolegija studentima prenijeti teorijska i praktična znanja o hrvatskom standardnom jeziku s posebnim naglaskom na njegovu polifunkcionalnost i na njegovu uporabu u sredstvima javnoga priopćavanja. Jezik će se promatrati ponajprije s obzirom na njegovu funkcionalnu, socijalnu, individualnu i teritorijalnu raslojenost. Glavni dio kolegija činit će usvajanje pravopisne i jezične norme hrvatskoga standardnoga jezika koje će zatim studenti moći primijeniti u svom pismenom, ali i u usmenom izražavanju.
Literatura:
  1. Stjepko Težak, Stjepan Babić; Gramatika hrvatskoga jezika - priručnik za osnovno jezično obrazovanje; Školska knjiga (2003)
  2. Badurina, Lada, Ivan Marković, Krešimir Mićanović; Hrvatski pravopis; Matica hrvatska (2008)
  3. Frančić, Anđela, Lana Hudeček, Milica Mihaljević; Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome standardnom jeziku; Hrvatska sveučilišna naklada (2005)
  4. Hrvatski pravopis; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, http://pravopis.hr/ (2013)
  5. Hudeček, Lana, Milica Mihaljević; Jezik medija - publicistički funkcionalni stil; Hrvatska sveučilišna naklada (2009)
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Komunikologija
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Vladimira Rezo :

    konzultacije srijedom, 11:45-12:45, soba 013, prizemlje.

    Lokacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Služba za informatičke i računalne poslove
QuiltCMS