Jezično-stilske vježbe
Šifra: 130703
ECTS: 6.0
Nositelji: doc. dr. sc. Vladimira Rezo
Izvođači: Vladimira Rezo - Seminar

Vladimira Rezo - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Napomena: Predmet nije moguće upisati u ovoj akademskoj godini
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Auditorne vježbe 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je kolegija studentima prenijeti teorijska i praktična znanja o hrvatskom standardnom jeziku s posebnim naglaskom na njegovu polifunkcionalnost i na njegovu uporabu u sredstvima javnoga priopćavanja. Jezik će se promatrati ponajprije s obzirom na njegovu funkcionalnu, socijalnu, individualnu i teritorijalnu raslojenost. Glavni dio kolegija činit će usvajanje pravopisne i jezične norme hrvatskoga standardnoga jezika koje će zatim studenti moći primijeniti u svom pismenom, ali i u usmenom izražavanju.
Literatura:
  1. Stjepko Težak, Stjepan Babić; Gramatika hrvatskoga jezika - priručnik za osnovno jezično obrazovanje; Školska knjiga (2003)
  2. Badurina, Lada, Ivan Marković, Krešimir Mićanović; Hrvatski pravopis; Matica hrvatska (2008)
  3. Frančić, Anđela, Lana Hudeček, Milica Mihaljević; Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome standardnom jeziku; Hrvatska sveučilišna naklada (2005)
  4. Hrvatski pravopis; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, http://pravopis.hr/ (2013)
  5. Hudeček, Lana, Milica Mihaljević; Jezik medija - publicistički funkcionalni stil; Hrvatska sveučilišna naklada (2009)
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Komunikologija
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Vladimira Rezo :

    konzultacije srijedom, 11:45-12:45, soba 013, prizemlje.

    Lokacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS