Jezik Hrvata u dijaspori
Šifra: 126030
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Sanja Vulić Vranković
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje s hrvatskim jezičnim skupinama izvan Hrvatske. Studenti upoznaju hrvatske idiome u Austriji, Slovačkoj, Mađarskoj, Rumunjskoj, Italiji, Srbiji, Crnoj Gori te sociolekt janjevačkih Hrvata u Bugarskoj. Nakon usvajanja teorijsko-analitičkoga okvira, studenti smještaju te idiome u okvire hrvatske dijalektologije. Na primjeru pojedinih govora koji nestaju upoznaje se fenomen jezične smrti.
Literatura:
  1. Neweklowsky, G. (2010) Jezik Gradišćanskih Hrvatov. Trajštof: Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov.;
  2. Piccoli, A (1996) Govor moliških Hrvata. Tjedan moliških Hrvata. Zagreb: Hrvatska matica iseljenika (str. 29-32);
  3. Vulić, S (2006) O govorima Hrvata u Mađarskoj, Klasje naših ravni, XI/9-10, Subotica (str. 63-67);
  4. Vulić, S (2009) Vitezovi hrvatskoga jezika u Bačkoj. Subotica: NIU Hrvatska riječ - Matica hrvatska Ogranak Subotica;
  5. Vulić, S (2011) Hrvata iz Gornje Lastve, Spomenica 600. obljetnice crkve Male Gospe u Gornjoj Lastvi (1410.-2010.). Split: Naklada Bošković (str. 113-138);
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni smjer - Znanstveni
Termini konzultacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Služba za informatičke i računalne poslove
QuiltCMS