Kvantitativne metode istraživanja u komunikologiji
Šifra: 118527
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Ivan Burić
Izvođači: Ivan Burić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,0

U dogovoru sa studentima upisanim na predmetu, nastavnik će osigurati što veći broj elemenata nastave na engleskom jeziku, odnosno istovremeno i na engleskom i na hrvatskom za mješovite grupe (dvojezični nastavni materijali i dvojezični ispiti). Razina 2 također uključuje dodatni individualni rad sa stranim studentima (slično kao i razina 1) za nastavne elemente koji se drže na hrvatskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija je studente upoznati s kvantitativnim metodama koje se koriste u znanstvenom istraživanju masovnih medija i komunikacija kroz teorijska predavanja i produbiti stečena teorijska znanja o metodama u okviru seminara.
Literatura:
  1. Berger, Arthur Asa; Media and Communication Research Methods: an Introduction to Qualitative and Quantitative Approaches, part IV.; Los Angeles, London, New Delhi: Sage Publications Inc. (2011)
  2. Riffe, Daniel, Lacy, Stephen; Fico, Frederic G.; Analyzing Media Messages. Using Quantitative Content Analysis in Research; Mahwah, New Jersey, London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers (2005)
  3. Wimmer, Roger D.; Dominick, Joseph R.; Mass Media Research: An Introduction, 9th ed., chapters 6, 7, 8, 9; Boston: Wadsworth, Cengage Learning (2011)
  4. Berger, Arthur Asa; Media analysis techniques. Thousand Oaks: SAGE publications Inc.; Thousand Oaks: SAGE publications Inc. (2012)
  5. Jensen, Klaus Bruhn (ed.); A Handbook of Media and Communication Research. Qualitative and Quantitative Methodologies; London, New York: Routledge (2002)
1. semestar
KOM-dipl (5043): ZNANSTVENO ISTRAŽIVANJE MASOVNIH KOMUNIKACIJA - Redovni studij - Komunikologija

2. semestar Ne predaje se
KOM-dipl (5043): ZNANSTVENO ISTRAŽIVANJE MASOVNIH KOMUNIKACIJA - Redovni studij - Komunikologija

3. semestar
KOM-dipl (5043): ZNANSTVENO ISTRAŽIVANJE MASOVNIH KOMUNIKACIJA - Redovni studij - Komunikologija
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Ivan Burić :

    Ponedjeljak, 11.00 - 12.00

    Lokacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS