Kognitivna psihologija
Šifra: 57110
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Mislav Stjepan Žebec
Izvođači: Dunja Jurić Vukelić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznati studente sa temeljnom paradigmom kognitivne psihologije paradigmom obrade podataka te s pristupima kojima ta paradigma empirijskim putem oblikuje model ljudske spoznaje i uma (uključujući pripadne prednosti i nedostatke). Ciljano nadograditi spoznaje kod manjeg broja kognitivnih tema s preddiplomskog studija psihologije (pažnja, radno i dugoročno pamćenje, inteligencija i kognitivni razvoj), te sustavno predstaviti kognitivne strukture i procese o kojima se nije učilo na preddiplomskoj razini (strukture znanja, mentalne reprezentacije, jezik, rješavanje problema, odlučivanje, induktivno i deduktivno zaključivanje, umjetnu inteligenciju, stručnost i svjesnost). Kod studenata proizvesti usvajanje sustavne predodžbe svakog od navedenih kognitivnih fenomena, ističući: (1) konstruktno i neuralno određenje, (2) empirijske nalaze za konstrukciju teorijskih modela, (3) optimalne teorijske modele, (4) argumente za vrednovanje modela, (5) moguće načine mjerenja, te (6) primjenu u ne-istraživačkim situacijama. Kroz izradu, izlaganje i raspravu seminarskih radova o kontraverznim temama kognitivne psihologije, senzibilizirati studente za istraživanja u kognitivnoj psihologiji, osposobiti ih za kritičko proučavanje znanstvene i stručne literature o ciljnom fenomenu, te razviti vještine pripremanja stručnog/znanstvenog izlaganja te argumentiranog raspravljanja o temi. Posjetima laboratorijima za istraživanja i primjenu kognitivne psihologije, senzibilizirati studente za konkretne vidove te discipline te im pružiti mogućnost kasnijeg znanstvenog i stručnog angažmana.
Literatura:
  1. Sternberg, R. J. (2005). Kognitivna psihologija (Prijevod trećeg izdanja). Jastrebarsko: Naklada Slap.;
  2. Eysenck, M. W. (2003). Principles of Cognitive Psychology (Second Edition). Howe: Psychology Press;
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Psihologija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS