Kulturna antropologija
Šifra: 37768
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Marina Perić Kaselj
Izvođači: Marina Perić Kaselj - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Napomena: Predmet nije moguće upisati u ovoj akademskoj godini
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Steći temeljna znanja iz discipline Kulturna antropologija (usvajanje i razumijevanje terminologije, ključnih teorija i područja istraživanja); steći znanja o drugim kulturama te poticati poštovanje drugih kultura i kritičko promišljanje o vlastitoj kulturi i društvu; upoznati studente s kulturnoantropološkim metodološko-epistemološkim pristupom; razvijati etičke (profesionalne, društvene) stavove.
Literatura:
  1. Moore, Jerry D. 2002. Uvod u antropologiju. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk. Poglavlja Tylor (21-35), Boas (55-68); Benedict (105-115). Mead (133-147); Malinowski (169-185), Radcliffe-Brown (185-200), Levi-Strauss (285-302), Geertz (317-330.).;
  2. Monaghan, John; Peter Just 2003. Socijalna i kulturna antropologija. Sarajevo, TKD Šahinpašić, str. 13-74.;
  3. Haviland, William. 2004. Kulturna antropologija. Jastrebarsko: Naklada Slap. Poglavlja: 2. Priroda kulture (33-55); 10. Srodstvo i porijeklo (261-287); 13. Religija i nadnaravno (351-378); 15. Kulturna promjena (409-439.);
  4. Abu-Lughod, Lila. 1991. "Writing Against Culture", u: R. G. Fox, ur. Recapturing Anthropology, Santa Fe: School of American Research Press.;
  5. Čapo Žmegač, Jasna, Valentina Gulin Zrnić i Goran Pavel Šantek, ur. 2006. Etnologija bliskoga. Zagreb: IEF i Jesenski +amp; Turk, str. 7-52.;
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Sociologija

6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Sociologija
Obavezni predmet - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS