Leksikologija i leksikografija hrvatskoga jezika
Šifra: 147174
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Sanja Vulić Vranković
Izvođači: Lidija Bogović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osnovni je cilj kolegija da se studentima na jednom mjestu dade cjelovit opis općega i hrvatskoga leksika te da se obradi glavnina problematike vezane uz pojam leksička jedinica. U sučeljavanju različitih teorija poticat će se studentska samostalnost promišljanja univerzalija preko semantičkih odnosa među leksičkim jedinicama: što je jedno, što je dvoje (odnos polisemije i homonimije), što je isto, a što različito (odnos sinonimije i paronimije), što je mogućnost, a što ostvaraj (odnos paradigmatike i sintagmatike). Osim teorijskoga znanja i povijesnoga pregleda razvoja hrvatskoga leksika studenti će u interaktivnoj nastavi obogaćivati svoj leksik, uočavati leksičke pogreške u javnoj komunikaciji, pravilno upotrebljavati leksičke jedinice te pritom razvijati sposobnost imenovanja pojmova hrvatskim riječima. Znanja stečena na predavanjima i stalnim čitanjem leksikoloških radova u toku semestra studenti će primijeniti u rješavanju manjih zadataka, a leksikografskim primjerima provjeravati naučeno.
Literatura:
  1. Bilo koja knjiga o leksikologiji na bilo kojem jeziku. Mogući izbor: Ladislav Zgusta: Priručnik leksikografije (preveo D. Šipka), Sarajevo 1991. (original: Manual of Lexicography, The Hague 1971), str. 27-332.;
  2. J. Filipec; F. Čermak; Česka lexikologie, Prag 1985.;
  3. Leonhard Lipka; English Lexicology; Tubingen (2002)
  4. Rajna Dragićević; Leksikologija srpskog jezika; Beograd (2007)
  5. Danko Šipka; Osnovi leksikologije i srodnih disciplina, str. 9-163.; Novi Sad (1998)
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni smjer - Znanstveni
Termini konzultacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS