Latinska paleografija i epigrafija
Šifra: 86899
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol
Izvođači: Mirjana Matijević-Sokol - Seminar

Mirjana Matijević-Sokol - Lektorske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Lektorske vježbe 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija je upoznavanje studenata s temeljnim značajkama kulturno-civilizacijskog ozračja latinskog pisma s posebnim osvrtom na hrvatski etnički i kulturni prostor. Studenti će se tijekom godine upoznati s pismima koja su se koristila na hrvatskom prostoru od ranosrednjovjekovlja do pojave tiska (beneventanska minuskula, karolinška minuskula, gotica i humanistika). Također će se upoznati sa značajkama hrvatske epigrafske spomeničke baštine. Sudjelovanjem na predavanjima i proučavanjem arhivske i knjiško-rukopisne građe studenti će steći korisne znanstvene spoznaje i osposobiti se za profesionalni istraživački rad.
Literatura:
  1. Franjo Šanjek; Latinska paleografija i diplomatika; Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji (2004)
  2. Jakov Stipišić; Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi; Školska knjiga (2. dopunjeno) (1991)
  3. Bernhard Bischoff; Latin Palaeography: Antiquity and the Middle Ages; Cambridge University Press (1990)
  4. Vedrana Delonga; Latinski epigrafički spomenici u ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj; Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Split (1996)
  5. Robert Matijašić; Uvod u latinsku epigrafiju; Sveučiliste u Puli, Filozofski fakultet (2002)
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski latinitet
Termini konzultacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS