Metodologija istraživanja masovne komunikacije
Šifra: 57208
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Ivan Burić
Izvođači: Ivan Burić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Na početku diplomskog studija kolegiju je zadaća prikazati različite mogućnosti i metode znanstvenoga istraživanja medija i olakšati studentima odluku čemu će se u svom znanstvenom radu posvetiti i koju će temu magistarskoga rada izabrati. Kao priprema za samostalno i odgovorno bavljenje znanstvenim istraživanjem u polju medija, kolegij će studente u teorijskom i praktičnom smislu upoznati s metodološkim pristupima istraživanja masovne komunikacije na poljima komunikologije kao znanosti, tiska, radija, televizije, novih medija, etike, jezika medija, povijesti medija, odnosa s javnošću i promidžbenih poruka.
Literatura:
 1. Milas, Goran (2009) Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Zagreb: Naklada Slap.
  Poglavlje 1: Znanosti i znanstvene metode , str. 3 - 22.
  Poglavlje 2. Teorije i znanstveno istraživanje, str 23 -50
  Poglavlje 14. Anketno istraživanje, str. 395-475
  Poglavlje 15.4. Analiza sadržaja, str. 500-520
  Poglavlje 17. Pristup i tehnike kvalitativnih istraživanja, str. 571-613
 2. Vujević, Miroslav (2006) Uvođenje u znanstveni rad u području društvenih znanosti. Zagreb: Školska knjiga.
  Izbor i definiranje problema istraživanja, str. 56-62.
  Pojmovna analiza, str. 73-77.
  Postavljanje hipoteza, str 84-91.
  Anketa, str. 123-147.
 3. Mejovšek, Milko (2003) Uvod u metode znanstvenog istraživanja. Zagreb: Naklada Slap.
  Poglavlje 1. Općenito o znanosti, str. 17 - 32.
  Poglavlje 4. Izbor uzorka ispitanika i uzorka varijabli, str. 97-100.
 4. Inga Koludrović Tomić, Anči Leborić (2002) Sociologija životnog stila, Vječne rasprave o odnosu kvantitativnog i kvalitativnog u sociologiji, str 203 - 219 Zagreb: Jesenski i Turk
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Komunikologija
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Ivan Burić :

  Ponedjeljak, 11.00 - 12.00

  Lokacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS