Migracije i sigurnost
Šifra: 188105
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Stjepan Šterc
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
razviti kod studenata spoznaju o predmetu razmatranja u okviru teorijskoga poimanja migracija kao sigurnosnoga pitanja
osposobiti studente razlikovanju i značenju susjednih znanstvenih područja, polja, grana i disciplina te multidisciplinarnosti predmetnoga interesa
upoznati studente o značenju migracija u prostornim procesima, odnosima i sigurnosnim uvjetovanostima
osposobiti studente u otkrivanju, prepoznavanju i definiranju migracijskih i sigurnosnih pojmova, kategorija i zakonitosti
osposobiti studente za samostalan znanstveno- istraživački rad vezan za odnos migracija i sigurnosti
osposobiti studente za primjenu standardnih i posebnih metoda i tehnika u istraživanjima migracija i sigurnosti i posebno temeljne relacije migracije-sigurnost
objasniti studentima specifičnosti granskih metodologija te prostorne,društvene i sigurnosne refleksije migracija
upoznati studente s razvojem svjetskoga i hrvatskoga migracijskoga prostora
razviti kod studenata primjenu migracijskih projekcijskih metoda i prostornih modela
objasniti studentima migracijsku uvjetovanost na sigurnost hrvatskoga i svjetskoga zemljopisnoga prostora i društva
-osposobiti studente za razumijevanje, pojašnjavanje i predviđanje budućih migracijskih i sigurnosnih pitanja, kretanja, uvjetovanosti i posljedica
-razviti kod studenata spoznaju o ugrožavanju temeljnih sustava u društvu i prostoru uvjetovanu migracijama

Tjedni plan
1. Zemljopisni, demografski i migracijski teorijski koncept.
2. Znanstvene podjele i pristupi te položaj geopolitike i demografije znanstvenom sustavu.
3. Prostorni faktori u ponavljanju migracija
4. Prostor kao primarni uzrok suvremenih ratova i ratova kroz povijest
5. Globalne migracije i sigurnost
6. Regionalne migracije i sigurnost
7. Osnovni uzroci i posljedice preseljavanja stanovništva
8. Primarna uvjetovanost migracija na sigurnost
9 Geostrategijski i geopolitički odnosi
10. Prostor, stanovništvo, granice, migracije, sigurnost
11. Nove nacionalne migracijske strategije
12. Prostor kao temelj identiteta i migracije kao sigurnosna prijetnja
13. Geopolitičko i geostrateško značenje migracija
14. Globalni sustavi, sigurnosni okviri i prostorna pokretljivost
15. Hrvatska migracijska budućnost i sigurnost


Pohađanje i rasprava na nastavi, kolokvij, pisani ispit i seminarski rad. Pored klasičnih načina praćenja kroz predavanje, kolokvij, seminarske radove, ispite, intervjue, testiranja i slično posebno se vrjednuju samostalni istraživački radovi i kroz mentorstvo podižu na razinu studentskoga mogućega nastupa na znanstvenim i stručnim skupovima ili objavljivanja u odgovarajućim časopisima. To je poseban motiv studentima u razvijanju samostalnosti i u potvrđivanju njihove spoznajne snage. Na taj način studenti mogu već za studija objavljivati i stvarati pretpostavke za budući rad i zapošljavanje u istraživačkim timovima.
Literatura:
  1. Šterc, S., 2015: Geografski i demogeografski identitet, Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišna tiskara Zagreb, 198 +9.
  2. Cvrtila, V., 2004: Politička geografija i geopolitika, Fakultet političkih znanosti, FPN, Zagreb.
    Guild, E., 2009: Security and Migration in the 21st Century, Polity Press, Cambridge, 218.
1. semestar
SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički

2. semestar Ne predaje se
SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički

3. semestar
SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
SOC-dipl (5393): Izborni kolegiji u 3. semestru (ZN-smjer) - Redovni smjer - Znanstveni
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: 22. 1. 2019. u 09:11
Dario Knežić

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS