Motivacija
Šifra: 37810
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Zrinka Greblo Jurakić
Izvođači: Zrinka Greblo Jurakić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je predmeta upoznati studente sa sustavnim pregledom znanstvenih pojmova i spoznaja iz područja motivacije, te s razvojem i primjenom znanstvenog pojma motivacije općenito, a posebno motivacije učenja, darovitih, motivacije u sportu i motivacije za rad. Poseban naglasak stavlja se na primjenu teorijskih spoznaja psihologije motivacije u svakodnevnom životu i profesionalnoj praksi.
Literatura:
  1. Izabrana poglavlja iz knjige Beck, R. C. (2003). Motivacija: Teorija i načela. Jastrebarsko: Naklada Slap.;
  2. Čudina-Obradović, M.; Obradović, J. (2006). Utjecaj roditelja na socijalno.-emocionalni razvoj i motivaciju djeteta. U: M. Čudina-Obradović i J. Obradović (2006). Psihologija braka i obitelji. Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga, 327-356.;
  3. Galić, Z.; Parmač, M. (2009). Što nas motivira za rad? U: D. Čorkalo Biruški (ur.) (2009). Primijenjena psihologija: Pitanja i odgovori. Zagreb: Školska knjiga, 279-296.;
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Psihologija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS