Metodika rada s učenicima s posebnim potrebama
Šifra: 217043
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Neven Hrvatić
Izvođači: Neven Hrvatić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
1. Razumjeti temeljna načela odstupanja u razvoju
2. Objasniti uzroke individualnih odstupanja od prosječnoga razvojnoga puta te objasniti međusobnu interakciju različitih čimbenika
3. Vrjednovati spoznaje iz pedagogije i psihologije u svjetlu novih rezultata istraživanja i spoznaja
4. Poopćavati činjenične spoznaje o općim razvojnim procesima na pojedinačne slučajeve u praksi.
5. Apstraktno logički predviđati odnose među razvojnim postignućima u pojedinom razvojnom području odgojno-obrazovnih postignuća.
6. Kreativno formulirati nove pristupe i metodičke postupke za postizanje optimalnih razvojnih rezultata.
7. Primijeniti stečena znanja u odgojno-obrazovnom radu.
8. Demonstrirati znanja, umijeća, vještine i sposobnosti za nastavak studiranja i cjeloživotnoga učenja.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta

1. Objasniti individualne sličnosti i razlike u razvoju učenika (intravarijabilitet i intervarijabilitet)
2. Usporediti i analizirati vrste odstupanja u područja razvojnih poteškoća
3. Obrazložiti osnovne osobine učenika: s teškoćama u razvoju, poremećajima u ponašanju i darovitih
4. Objasniti položaj i prava djece s posebnim potrebama u sustavu školovanja u RH
5. Osposobiti se za primjenu pedagoško-didaktičko-metodičkih postupaka učenika s posebnim potrebama (razvojnim poteškoćama, poremećajima u ponašanju i darovitih)

Opis sadržaja predmeta
1.Uvodno predavanje - osnove inkluzivne pedagogije
2.Individualne sličnosti i razlike u razvoju djece i mladeži (intravarijabilitet i intervarijabilitet)
3.Ustroj odgoja i obrazovanja djece s posebnim potrebama -integracijski odgoj
4.Modeli odgojne integracije
5.Zadaci učitelja/nastavnika u integraciji učenika s posebnim potrebama
6.Metodički pristupi učenicima s oštećenjima intelektualnih funkcija i autizmom
7.Metodički pristupi učenicima s oštećenjem vida i sluha
8.Metodički pristupi učenicima s oštećenjem stato-motorike
9.Metodički pristupi učenicima s poremećajima govorno-glasovne komunikacije, specifičnih teškoća u učenju i ostalih razvojnih teškoća
10.Metodički pristupi učenicima s poremećajima u ponašanju
11.Osnovne karakteristike darovitosti i metodički pristupi u radu s darovitim učenicima
12.Suradnja obitelji učenika s posebnim potrebama i nastavnika/odgojno-obrazovne ustanove
13.Udžbenici, nastavni materijali i nastava na daljinu za učenike s posebnim potrebama
14. Kolokvij
15. Završna evaluacija / predrok
Literatura:
1. semestar
FIL-dipl (17272) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Filozofija
KRO-dipl (17275): Izborni kolegiji - Redovni studij - Kroatologija
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni studij - Povijest
SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji - Redovni studij - Sociologija
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Znanstveni

2. semestar Ne predaje se
FIL-dipl (17272) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Filozofija
KRO-dipl (17275): Izborni kolegiji - Redovni studij - Kroatologija
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni studij - Povijest
SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji - Redovni studij - Sociologija
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Znanstveni

3. semestar
FIL-dipl (17272) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Filozofija
KRO-dipl (17275): Izborni kolegiji - Redovni studij - Kroatologija
DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni studij - Povijest
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Znanstveni

4. semestar Ne predaje se
FIL-dipl (17272) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Filozofija
KRO-dipl (17275): Izborni kolegiji - Redovni studij - Kroatologija
DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni studij - Povijest
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS