Multivarijatne statističke metode
Šifra: 53913
ECTS: 6.0
Nositelji: doc. dr. sc. Ivan Balabanić
dr. sc. Luka Šikić
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je stjecanje znanja i sposobnosti upotrebe osnovnih mutivarijatnih statističkih analiza na razini razumijevanja rezultata, planiranja istraživanja i provedbe analize. Studenti će steći temeljitiji uvid u specifičnosti, prednosti i ograničenja pojedinih multivarijatnih postupaka za analizu podataka, razviti motiviranost za rad u sociološkim istraživanjima, kao i poznavanje osnovnih statističkih metoda i tehnika te motiviranost za njihovo korištenje u društvenim istraživanjima. Osnovna ideja multivarijatne statističke analize je da simultano promatra više međusobno povezanih varijabli, pri čemu je svaka pojedina varijabla inicijalno, jednako važna.
Jedan od razloga česte uporabe MVM je dostupnost statističkih softver-a za potrebe izračunavanja.
Literatura:
  1. Cohen, J.; Cohen, P.; Applied Multiple Regression/Correlation Analysis for the Behavioral Sciences; Lawrence Erlbaum, Hillsdale, New Jersey (2002)
  2. Fulgosi, A.; Faktorska analiza; Školska knjiga, Zagreb (1988)
  3. Hair, J. F, Anderson, R. E., Tatham, R. L.; Black, W. C.; Multivariate Data Analysis, Prentice Hall, New Jersey; Prentice Hall, New Jersey (2005)
  4. Huberty, C. J., Olejnik, S.; Applied MANOVA and Discriminant Analysis; New Jersey: Wiley (2006)
  5. Rencher, A. C.; Christensen, W. F.; Methods of Multivariate Analysis; New Jersey: Wiley (2012)
1. semestar Ne predaje se
SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički

2. semestar
SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
Obavezni predmet - Redovni smjer - Znanstveni

3. semestar Ne predaje se
SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
Termini konzultacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Služba za informatičke i računalne poslove
QuiltCMS