Mozak, spoznaja, odgoj i obrazovanje
Šifra: 200154
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Mislav Stjepan Žebec
Izvođači: Dunja Jurić Vukelić - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je upoznati studente sa suvremenim kognitivnim, neuroznanstvenim i psihologijskim tumačenjima dinamičkoga odnosa neuralne osnove, spoznajnih procesa, odgoja i obrazovanja. Predmet je namijenjen studentima srednjoškolske razine znanja iz humane biologije i psihologije te je osmišljen s predavačke platforme istraživača i nastavnika zainteresiranih za interdisciplinaran, kognitivno-neuroznanstveni pristup odgoju i obrazovanju. Student će steći osnovni uvid u spoznajne procese koji u značajnoj mjeri određuju školski uspjeh i odgojno-obrazovne procese s jasnim naglaskom na njihovu neuralnu osnovu i funkciju u odgoju i obrazovanju. Pri tome će imati priliku vidjeti slikovite prikaze tri temeljne sastavnice predmeta - neuralne osnove, kognitivnoga procesa, obrazovnoga ishoda - te raspravljati o dvosmjernosti njihove povezanosti. Susrest će se s različitim mjerama navedene tri temeljne sastavnice te upoznati izazove s kojima se suočavaju stručnjaci odgojno-obrazovnih znanosti u pokušaju primjene dostignuća iz više znanstvenih disciplina. Osim snažnoga naglaska na interdisciplinarnom dijalogu, predmet se bavi i premošćivanjem jaza između istraživanja i prakse.
Literatura:
1. semestar Ne predaje se
PSI (1860) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Psihologija

2. semestar
PSI (1860) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Psihologija

3. semestar Ne predaje se
PSI (1860) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Psihologija

4. semestar
PSI (1860) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Psihologija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS