Opća povijest srednjega vijeka
Šifra: 38043
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Marko Jerković
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osnovni cilj ovog kolegija je dati studentima temljno znanje o povijesti srednjeg vijeka, te ih upoznati s glavnim političkim, institucionalnim, društvenim, gospodarskim, kulturnim i religioznim gibanjima srednjega vijeka. Pored svladavanja temeljne faktografije, studenti će se prije svega poticati na komparativno razmišljanje i razvijanje senzibiliteta za dugotrajne povijesne procese. Student će moći uočiti specifičnosti srednjovjekovlja, ali će također uočavati i kontinuitete i diskontinuitete od srednjovjekovnog doba do ranomodernog, pa i modernog doba. Cilj je kolegija također obraditi teme iz srednjovjekovne povijesti koje su nedostatno obrađene u literaturi ili je njihovo tumačenje zastarjelo.
Literatura:
  1. Goldstein, Ivo Grgin, Borislav, Europa i Sredozemlje u srednjem vijeku, Zagreb: Novi Liber, 2006.;
  2. Le Goff, Jacques, Civilizacija srednjovjekovnog Zapada, Golden marketing, Zagreb, 1998.;
  3. Lopez, Roberto, Rođenje Evrope: st. V-XIV, Školska knjiga, Zagreb, 1978.;
  4. Ostrogorski, Georgije, Povijest Bizanta, Golden marketing, Zagreb, 2002.;
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Povijest
Obavezni predmet - Redovni studij - Povijest
Termini konzultacija:
Objavljeno: 7. 6. 2017. u 12:46
Marko Jerković

Student

Broj bodova – 1. kolokvij

Ocjena – 1. kolokvij

Broj bodova – 2. kolokvij

Ocjena – 2. kolokvij

Ocjena iz pismenog - ukupno

Monika Jerković

54

Dobar (3)

41,5

Dovoljan (2)

Dobar (3)

Damir Jurkić

51,5

Dovoljan (2)

43

Dovoljan (2)

Dovoljan (2)

Ante Mijalić

49,5

Dovoljan (2)

45,5

Dovoljan (2)

Dovoljan (2)

Rebeka Medić

47

Dovoljan (2)

35

Dovoljan (2)

Dovoljan (2)

Iva Buha

42,5

Dovoljan (2)

35

Dovoljan (2)

Dovoljan (2)

Bruno Marković

42,5

Dovoljan (2)

42,5

Dovoljan (2)

Dovoljan (2)

Alberta Požgaj

42

Dovoljan (2)

39,5

Dovoljan (2)

Dovoljan (2)

Mario Ezgeta

41

Dovoljan (2)

38

Dovoljan (2)

Dovoljan (2)

Petar Brković

40

Dovoljan (2)

39

Dovoljan (2)

Dovoljan (2)

Ivan Marjanović

39

Dovoljan (2)

35

Dovoljan (2)

Dovoljan (2)

Antonio Baljak

38

Dovoljan (2)

36

Dovoljan (2)

Dovoljan (2)

Đurđica Vitković

38

Dovoljan (2)

36

Dovoljan (2)

Dovoljan (2)

Patrik Josip Marić

38

Dovoljan (2)

36,5

Dovoljan (2)

Dovoljan (2)

Ivana Medovka

38

Dovoljan (2)

35

Dovoljan (2)

Dovoljan (2)

 
Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS