Opća povijest srednjega vijeka
Šifra: 38043
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Marko Jerković
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osnovni cilj ovog kolegija je dati studentima temljno znanje o povijesti srednjeg vijeka, te ih upoznati s glavnim političkim, institucionalnim, društvenim, gospodarskim, kulturnim i religioznim gibanjima srednjega vijeka. Pored svladavanja temeljne faktografije, studenti će se prije svega poticati na komparativno razmišljanje i razvijanje senzibiliteta za dugotrajne povijesne procese. Student će moći uočiti specifičnosti srednjovjekovlja, ali će također uočavati i kontinuitete i diskontinuitete od srednjovjekovnog doba do ranomodernog, pa i modernog doba. Cilj je kolegija također obraditi teme iz srednjovjekovne povijesti koje su nedostatno obrađene u literaturi ili je njihovo tumačenje zastarjelo.
Literatura:
  1. Goldstein, Ivo Grgin, Borislav, Europa i Sredozemlje u srednjem vijeku, Zagreb: Novi Liber, 2006.;
  2. Le Goff, Jacques, Civilizacija srednjovjekovnog Zapada, Golden marketing, Zagreb, 1998.;
  3. Lopez, Roberto, Rođenje Evrope: st. V-XIV, Školska knjiga, Zagreb, 1978.;
  4. Ostrogorski, Georgije, Povijest Bizanta, Golden marketing, Zagreb, 2002.;
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Povijest
Obavezni predmet - Redovni studij - Povijest
Termini konzultacija:
Objavljeno: 7. 9. 2017. u 09:19
Marko Jerković

 

Student

Broj bodova

Ocjena

Grozdana Kamenić

52,5

Dovoljan (2)

Frano Josić

52

Dovoljan (2)

Damjan Pezelj

48

Dovoljan (2)

Antonio Zrno

47

Dovoljan (2)

Karlo Kovač

46,5

Dovoljan (2)

Sanja Mijoković

46

Dovoljan (2)

Dragan Grgić

44

Dovoljan (2)

Zdeslav Indir

42,5

Dovoljan (2)

Dorotea Vuković

40

Dovoljan (2)

Ivana Turk

40

Dovoljan (2)

Luka Vrdoljak

40

Dovoljan (2)

Marija Hogge

40

Dovoljan (2)

Tina Glazer

36

Nedovoljan (1)

Maja Nikšić

35,5

Nedovoljan (1)

Petra Prosoli

34

Nedovoljan (1)

Leo Žukina

33

Nedovoljan (1)

Elena Germek

32,5

Nedovoljan (1)

Ana Bagarić

31,5

Nedovoljan (1)

Iva Suša

30

Nedovoljan (1)

Toni Pejaković

30

Nedovoljan (1)

Lucijan Vesely

27

Nedovoljan (1)

Petra Brletić

17

Nedovoljan (1)

Filip Jureta

16,5

Nedovoljan (1)

Usmeni dio ispita je prema rasporedu, u petak 8. rujna 2017., u 10.00h.

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS