Opća povijest srednjega vijeka
Šifra: 38043
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Marko Jerković
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osnovni cilj ovog kolegija je dati studentima temljno znanje o povijesti srednjeg vijeka, te ih upoznati s glavnim političkim, institucionalnim, društvenim, gospodarskim, kulturnim i religioznim gibanjima srednjega vijeka. Pored svladavanja temeljne faktografije, studenti će se prije svega poticati na komparativno razmišljanje i razvijanje senzibiliteta za dugotrajne povijesne procese. Student će moći uočiti specifičnosti srednjovjekovlja, ali će također uočavati i kontinuitete i diskontinuitete od srednjovjekovnog doba do ranomodernog, pa i modernog doba. Cilj je kolegija također obraditi teme iz srednjovjekovne povijesti koje su nedostatno obrađene u literaturi ili je njihovo tumačenje zastarjelo.
Literatura:
 1. Goldstein, Ivo Grgin, Borislav, Europa i Sredozemlje u srednjem vijeku, Zagreb: Novi Liber, 2006.;
 2. Le Goff, Jacques, Civilizacija srednjovjekovnog Zapada, Golden marketing, Zagreb, 1998.;
 3. Lopez, Roberto, Rođenje Evrope: st. V-XIV, Školska knjiga, Zagreb, 1978.;
 4. Ostrogorski, Georgije, Povijest Bizanta, Golden marketing, Zagreb, 2002.;
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Povijest
Obavezni predmet - Redovni studij - Povijest
Termini konzultacija:
Objavljeno: 11. 3. 2019. u 12:06
Marko Jerković

Kolokviji

 

 1. kolokvij – 15. travnja
 2. kolokvij – zadnji tjedan predavanja

 

 • Goldstein, Ivo – Grgin, Borislav, Europa i Sredozemlje u srednjem vijeku, Zagreb: Novi Liber, 2006.
  1. kolokvij: prvih osam poglavlja (od I. Rimski svijet u 4. stoljeću – do VIII. Prevlast Crkve na Zapadu)
  2. kolokvij: od pogl. IX – do pogl XV.

 

 

 • Le Goff, Jacques, Civilizacija srednjovjekovnog Zapada, Golden marketing, Zagreb, 1998.
  1. do str. 267.
  2. od str. 268. do kraja knjige

 

 • Lopez, Roberto, Rođenje Evrope: st. V-XIV, Školska knjiga, Zagreb, 1978.
  1. str. 17.-167.
  2. od str. 168. do kraja knjige

 

 • Ostrogorski , Georgije,  Povijest Bizanta, Golden marketing, Zagreb, 2002.
  1. prva četiri poglavlja: Osnovne crte razvoja ranobizantske države, Borba za opstanak i obnova bizantske države, Doba ikonoklastičke borbe, Doba procvata Bizantskoga carstva
  2. ostatak

 

 • Predavanja: obrađene teme do 1., odnosno 2. kolokvija
Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS