Osnove statistike u demografiji
Šifra: 194391
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Darko Žubrinić
pred. Ivan Nađ
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta su usvajinje osnovnih statistička znanja o metodama i modelima koji se mogu koristiti u demografskim analizama, razumijevanje mogućnosti primjene statističkih metoda.

Postignuća studiranja na razini programa kojima predmet pridonosi:

Analizirati demografske podatke pomoću odgovarajućih statističkih metoda.
Kombinirati različite statističke metode za potrebe analize demografskih podataka.
Prezentacija rezultata istraživanja.
Opisati dinamiku demografskih pokazatelja.

Očekivana postignuća studiranja na razini predmeta:

Opisati izvore podataka.
Analizirati prikupljene podatke.
Objasniti koncepte i mjere korištene u demografskoj statistici.
Ispravna interpretacija dobivenih rezultata.

Opis sadržaja predmeta:

1. Uvodno predavanje
2. Izvori i prikupljanje podataka.
3. Deskriptivna statistička analiza.
4. Mjere centralne tendencije.
5. Mjere disperzije i asimetrije.
6. Vremenski nizovi.
7. Prvi kolokvij
8. Inferencijalna statistička analiza.
9. Procjene parametara.
10. Testiranje hipoteza.
11. Odabrani neparametarski testovi.
12. Regresijska analiza.
13. Primjena i tumačenje rezultata regresijske analize.
14. Odabrani regresijski modeli.
15. Drugi kolokvij
Literatura:
  1. Bahovec, V., Erjavec N. (urednici), Statistika, drugo izdanje, Element, Zagreb, 2016.
  2. Alho, J., Spencer, B. (2005.) Statistical Demography and Forecasting. Springer Series in Statistics.
  3. Hartmann, M. (2009.) Demographic Methods for the Statistical Office. Research and Development: Methodology Reports from Statistics Sweden.
Preporučena literatura:
  1. Preston, S. H., Heuveline, P., Guillot, M. (2001.) Demography: measuring and modeling population processes. Oxford: Blackwell.
  2. Namboodiri, K., Suchindran, C. M (1987.) Life Table Techniques and Their Applications. Academic Press.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2023. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS