Psihologija djetinjstva i adolescencije
Šifra: 37809
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Dario Vučenović
Izvođači: Ivana Hanzec Marković - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Nakon odslušanog kolegija i položenog ispita studenti će razumjeti zakonitosti ljudskog razvoja i poznavati promjene u tjelesnom, kognitivnom, socioemocionalnom razvoju i razvoju ličnosti u ranom djetinjstvu, srednjem i kasnom djetinjstvu te adolescenciji. Studenti će steći znanja koja im omogućuju razlikovanje tipičnog razvoja djece i adolescenata od problema u razvoju te utvrđivanje rizičnih i zaštitnih činitelja razvoja na razini pojedinca, obitelji, vršnjaka i šire okoline. Temeljem stečenih znanja studenti će kroz samostalan rad, seminare i grupne rasprave usvajati vještine za planiranje aktivnosti za poticanje pozitivnog ponašanja i suzbijanje neprihvatljivog ponašanja djece i mladih.
Literatura:
  1. Raboteg-Šarić, Z. (2008). Psihologija djetinjstva i adolescencije. Skripta za studente. Zagreb: Hrvatski studiji.;
  2. Lacković-Grgin, K. (2006). Psihologija adolescencije. Jastrebarsko: Naklada Slap.;
  3. Santrock, J. W. (2005). Children. New York: McGraw-Hill.;
  4. Steinberg, L. (2002). Adolescence. New York: McGraw-Hill.;
  5. Vasta, R., Haith, M. M., Miller, S. A. (2004). Dječja psihologija: moderna znanost. Jastrebarsko: Naklada Slap.;
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Psihologija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS