Pravne i etičke norme odnosa s javnošću
Šifra: 64756
ECTS: 5.0
Nositelji: v. pred. mr. sc. Zdeslav Milas
Izvođači: Vladimir Preselj - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,0

U dogovoru sa studentima upisanim na predmetu, nastavnik će osigurati što veći broj elemenata nastave na engleskom jeziku, odnosno istovremeno i na engleskom i na hrvatskom za mješovite grupe (dvojezični nastavni materijali i dvojezični ispiti). Razina 2 također uključuje dodatni individualni rad sa stranim studentima (slično kao i razina 1) za nastavne elemente koji se drže na hrvatskom jeziku.
Napomena: Predmet nije moguće upisati u ovoj akademskoj godini
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija je upoznati studente s pravnim normama koje određuje struku odnosa s javnošću i prikazati norme i kodekse u etičkom djelovanju i komuniciranju u odnosima s javnošću, te poticati studente na kritično preispitivanje etičkih dilema.
Literatura:
  1. TOMIĆ, Zoran (2008.): Odnosi s javnošću, Synopsis, Zagreb;
  2. CUTLIP, Scott M., CENTER, Allen H., BROOM, Glen M. (2003.): Odnosi s javnošću, MATE, Zagreb (odabrana poglavlja: 5. Etika i profesionalizam, 6. Pravna pitanja, str. 143.-218.);
  3. TENCH, Ralph, YEOMANNS, Liz (2009.): Otkrivanje odnosa s javnošću, HUOJ, Zagreb (poglavlje: 14. Etika i profesionalizam u odnosima s javnošću, str. 309.-327., Etički protokol Global Alliance, str. 330.-332.);
  4. PARSONS, Patricia P. (2008.): Ethics in Public Relations: A Guide to Best Practice, Kogan Page, London/Philadelphia;
  5. BROOM, G. (2010), Učinkoviti odnosi s javnošću, Mate, Zagreb (odabrana poglavlja) (u zamjeni za CUTLIP et al (2003));
1. semestar
KOM-dipl (5042): ODNOSI S JAVNOŠĆU - Redovni studij - Komunikologija

2. semestar Ne predaje se
KOM-dipl (5042): ODNOSI S JAVNOŠĆU - Redovni studij - Komunikologija

3. semestar
KOM-dipl (5042): ODNOSI S JAVNOŠĆU - Redovni studij - Komunikologija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS