Povijest hrvatskoga iseljeništva
Šifra: 194392
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Josip Jurčević
Izvođači: Wollfy Krašić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je da studenti steknu sustavna osnovna saznanja o povijesti hrvatskoga iseljeništva za razdoblje od polovice XIX. stoljeća te da ih se strukovno osposobi i potakne na daljnja istraživanja kako bi se pridonijelo složenijem i potpunijem razumijevanju moderne hrvatske povijesti, u kojoj je naglašen nedostatak znanja o hrvatskom iseljeništvu i njegovoj ulozi u dinamičnim povijesnim procesima.
Literatura:
  1. Čizmić, Ivan; Sopta, Marin; Šakić, Vlado "Iseljena Hrvatska", Golden marketing - Tehnička knjiga, Zagreb, 2005.
  2. Holjevac, Većeslav, "Hrvati izvan domovine", Zagreb, 1967.
  3. Stanković, Vladimir "Katolička Crkva i Hrvati izvan domovine", Zagreb, 1985.
Preporučena literatura:
  1. Antić, Ljubomir, "Hrvati u Južnoj Americi do godine 1914.", Zagreb, 1991.
  2. Bauer, Ernest, "Život je kratak san. Uspomene 1910-1985.", Barcelona-München, 1986.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija

2. semestar Ne predaje se
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija

3. semestar
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

4. semestar Ne predaje se
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

5. semestar
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

6. semestar Ne predaje se
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
Termini konzultacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS