Postanje hrvatskoga jezika
Šifra: 188032
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Georg Holzer
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je kolegija da se studenti Hrvatskih studija upoznaju s postankom hrvatskoga jezika od njegovih praindoeuropskih početaka do njegova današnjega oblika. Posebna se pozornost posvećuje praslavenskoj i općeslavenskoj prošlosti hrvatskoga jezika kao i raznim jezičnim kontaktima među slavenskim i hrvatskim s jedne strane i drugim jezicima s druge.

Upoznati osnovne činjenice o indoeuropskoj jezičnoj porodici
Opisati postanak hrvatskoga jezika od njegovih praindoeuropskih početaka do njegova današnjega oblika.
Razumjeti činjenice iz praslavenske i općeslavenske prošlosti hrvatskoga jezika
Analizirati razne jezične kontakte među slavenskim i neslavenskim jezicima, uključujući hrvatski.
1. indoeuropska jezična porodica i praindoeuropski jezik, slavenska pradomovina
2. genetski odnosi i kontakti između slavenskoga u pradomovini i susjednih indoeuropskih jezika
3. slojevi gotskih i starijih posuđenica u slavenskom
4. ekspanzija slavenstva do Dunava
5. višejezičnost tadašnjega slavenskog društva u svjetlu antroponomastike
6. udio Avara u postanju slavenskoga jezika
7. velika ekspanzija, praslavenski jezik i njegova rekonstrukcija
8. kontinuum općeslavenskih dijalekata i problemi vanjskih i unutarnjih granica južnoslavenskoga jezičnoga prostora
9. Protohrvati
10. dalmatoromanski i furlanski sloj posuđenica u hrvatskom
11. starovisokonjemačke posuđenice u hrvatskom
12. slavenski jezik grada Soluna i crkvenoslavenski u Hrvatskoj
13. crkveni latinizmi grčkoga (i napokon hebrejskoga) podrijetla u hrvatskom jeziku
14. tzv. "balkanski"grecizmi u hrvatskom jeziku
15. Glasovne mijene hrvatskoga jezika od praslavenskoga do novoštokavskih inovacija
Literatura:
1. semestar Ne predaje se
KOM-dipl (4397): Izborni kolegiji - Redovni studij - Komunikologija
KRO-dipl (13096): Izborni kolegiji 2 - Redovni smjer - Nastavnički
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Znanstveni

2. semestar
KOM-dipl (4397): Izborni kolegiji - Redovni studij - Komunikologija
KRO-dipl (13096): Izborni kolegiji 2 - Redovni smjer - Nastavnički
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Znanstveni

3. semestar Ne predaje se
KOM-dipl (4397): Izborni kolegiji - Redovni studij - Komunikologija
KRO-dipl (13096): Izborni kolegiji 2 - Redovni smjer - Nastavnički
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
KRO-dipl (4425): Izborni kolegiji 2 - Redovni smjer - Znanstveni
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Znanstveni

4. semestar
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
KRO-dipl (4425): Izborni kolegiji 2 - Redovni smjer - Znanstveni
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Znanstveni
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: 27. 5. 2019. u 16:14
Administrator

Prof. Holzer svoju nastavu iz predmeta Postanje hrvatskoga jezika održat će:

  • 1. lipnja (subota) od 10 do 16,30 sati u dvorani Vukovar
  • 3. lipnja (ponedjeljak) od 10 do 18,30 sati u Velikoj vijećnici
  • 4. lipnja (utorak) od 10 do 15,30 sati u Velikoj vijećnici

 

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS