Politika KPJ prema političkim protivnicima i disidentima
Šifra: 53021
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Miroslav Akmadža
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Opis predmeta
Ciljevi predmeta su stjecanje temeljnih obavijesti i znanstveno utvrđenih znanja o prilikama u hrvatskom i jugoslavenskom društvu nakon Drugog svjetskog rata, analizom različitih oblika političkog odnosa od strane Komunističke partije prema političkim protivnicima i otpadnicima iz komunističkih redova (disidentima) u pojedinim razdobljima i posljedica istih.

Razina e-učenja 1
Razina engleskog 1

Opće kompetencije
Nakon uspješno završenog studija studenti će moći
definirati povijesne procese svojstvene pojedinim povijesnim razdobljima,
prikazati jasno i koncizno osnovni tijek povijesnih zbivanja predmetnoga razdoblja,
objasniti uzročno posljedične veze između povijesnih događaja i povijesnih procesa,
identificirati osnovne probleme interpretacije povijesnih događaja i procesa,
izraziti svoje mišljenje o povijesnim događajima i povijesnim procesima.

Ishodi učenja
1. navesti najvažnije podatke o Komunističkoj Partiji Jugoslavije (KPJ) u periodu od 1945. do 1990. godine,
2. objasniti pojam protivnika KPJ na društvenoj i političkoj razini,
3. definirati osnovne probleme međuodnosa KPJ i njenih disidenata,
4. objasniti uzročno-posljedične veze tog međuodnosa u predmetnom razdoblju,
5. objasniti povijesne procese koji su obilježili hrvatsku povijesti u ovom razdoblju,
6. opisati kako je KPJ oblikovala državu u tom periodu.


Tjedni plan nastave
1. Uvodno upoznavanje sa sadržajem, ciljevima kolegija i literaturom
2. Ustroj i djelovanje komunističkog represivnog sustava
3. Bleiburg i križni put
4. Obračun s gerilskim skupinama (Križari)
5. Politika KPJ prema HSS-u
6. Politika prema Folskdojčerima i Talijanima
7. Odnos KPJ prema Katoličkoj crkvi i drugim vjerskim zajednicama
8. Suđenje Draži Mihailoviću i odnos prema pripadnicima četničkog pokreta
9. Obračun s informbirovcima i slučaj Hebrang
10. Slučajevi Žigić, Brkić i Opačić
11. Slučaj Đilas
12. Slučaj Ranković
13. Odnos KPJ prema sudionicima Hrvatskog proljeća
14. KPJ, hrvatska politička emigracija i ubojstvo Brune Bušića
15. Franjo Tuđman i još neki hrvatski komunistički disidenti


Ocjenjivanje
Aktivnost studenata pratit će se tijekom čitavog semestra. Nastavu je obavezno pohađati. Završni ispit je usmeni.
Literatura:
 1. Z. Radelić, Križari: gerila u Hrvatskoj, Zagreb 2002.
  Z. Radelić, Hrvatska u Jugoslaviji 1945.-1991., Zagreb 2005.
  M. Akmadža, Katolička crkva u Hrvatskoj i komunistički režim 1945.-1966., Zagreb 2004.
  J. Jurčević, Bleiburg, Zagreb 2005.
  N. Kisić-Kolanović, Andrija Hebrang, Iluzije i otrežnjenja, Zagreb 1996.
  M. Tripalo, Hrvatsko proljeće, Zagreb 1989.
Preporučena literatura:
 1. Dopunsku literaturu predmetni nastavnik će dogovoriti sa svakim studentom ponaosob.
1. semestar
POV (1833) - Izborni kolegiji / radne grupe - Redovni studij - Povijest
POV (1833) - Izborni kolegiji / radne grupe - Redovni studij - Povijest

2. semestar Ne predaje se
POV (1833) - Izborni kolegiji / radne grupe - Redovni studij - Povijest
POV (1833) - Izborni kolegiji / radne grupe - Redovni studij - Povijest

3. semestar
POV (1833) - Izborni kolegiji / radne grupe - Redovni studij - Povijest
POV (1833) - Izborni kolegiji / radne grupe - Redovni studij - Povijest

4. semestar Ne predaje se
POV (1833) - Izborni kolegiji / radne grupe - Redovni studij - Povijest
POV (1833) - Izborni kolegiji / radne grupe - Redovni studij - Povijest

5. semestar
POV (1833) - Izborni kolegiji / radne grupe - Redovni studij - Povijest
POV (1833) - Izborni kolegiji / radne grupe - Redovni studij - Povijest

6. semestar Ne predaje se
POV (1833) - Izborni kolegiji / radne grupe - Redovni studij - Povijest
POV (1833) - Izborni kolegiji / radne grupe - Redovni studij - Povijest
Termini konzultacija:
Obavijesti

Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2018. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS