Politička ekonomija
Šifra: 37737
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Luka Brkić
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj nastave je upoznavanje studenata sociologije s osnovnim kategorijalnim aparatom ekonomske znanosti. Osim standardnog izvođenja osnova mikro i makroekonomije studij zahvaća i odnos ekonomskih i političkih procesa, ukazujući na značaj ekonomske teorije za razumijevanje političkog odlučivanja. Posebna pozornost posvećuje se značaju koji mikroekonomija ima za razumijevanje javnih politika. Kategorije poput efikasnosti i neefikasnosti tržišta, monopola, eksternalija, graničnih troškova, sastavni su dio analize javnih politika (public policy) u suvremenoj političkoj znanosti. Jednako tako, proučavanje makroekonomskih kategorija poput ekonomskog rasta, zaposlenosti, neto-izvoza i inflacije, neophodno je za razumijevanje procesa suvremene vladavine (government) i javnog upravljanja (governance). Ekonomska politika postala je ključnom dimenzijom vladina djelovanja, a samim time i neizostavnim elementom sociološkog studija. Studij se zasniva na prikazu osnovnih ekonomskih kategorija, bez podrobnog izlaganja razvoja teorija i metoda kroz povijest ekonomske misli. Osnovni je cilj studija upoznavanje studenata s temeljnim ekonomskim pojmovima, te nematematičkom analizom mikro i makroekonomije. Predmet je u osnovi sličan predmetima Počela ekonomije ili Osnove ekonomije koji se izvode na ekonomskim fakultetima.
Literatura:
  1. Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D.; Ekonomija, 15. izd.; Zagreb: Mate (2007)
1. semestar Ne predaje se
SOC (17098) - Izborni kolegiji (1. godina) - Redovni studij - Sociologija

2. semestar
SOC (17098) - Izborni kolegiji (1. godina) - Redovni studij - Sociologija
Obavezni predmet - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija:

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS