Psychology of Mass Media and Mass Communication
Šifra: 161208
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Roland Mangold
doc. dr. sc. Jelena Jurišić
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Opis predmeta
Upoznati studente s psihološkim učincima i proučavanjima medija i masovne komunikacije te njihovim značenjem za istraživanje medija i publike te razvoj same komunikologije.

Razina e-učenja 1
Razina engleskog 0

Opće kompetencije
Definirati, opisati i objasniti odnos psihologije i medija te središnje probleme tog odnosa.
Primijeniti, klasificirati i razlikovati stručnu terminologiju.
Prepoznati, razlikovati, vrednovati i kritički ocjeniti medijske efekte i njihove učinke na medijsku publiku te društvo u cijelosti.
Samostalno ili u timu provoditi znanstvena istraživanja iz područja komunikologije uz pomoć suvremenih znanstveno-istraživačkih metoda i pisati znanstvene radove na jasan i organiziran način.
Primijeniti vještine usmenih i pismenih komunikacijskih i prezentacijskih vještina na engleskom jeziku.

Ishodi učenja
1. Nabrojati, reproducirati i objasniti obrađivane teorije
2. Koristiti i objasniti stručnu terminologiju
3. Objasniti interdisciplinarnu narav komunikoloških istraživanja te ih obrađivati i u kontekstu drugih znanost pod čijim su utjecajem provođena
4. Analizirati kritički i objasniti psihologiju medija i masovne komunikacije, njihove značenje za znanstveno-praktični razvoj komunikologije
5. Argumentirati i racionalno braniti vlastite stavove o obrađivanoj tematici.
6. Demonstrirati sposobnost provođenja u grupi manjeg znanstvenog-istraživanja, napisati ga i prezentirati na engleskom jeziku


Tjedni plan nastave
1. Temeljni koncepti psihologije medija mediji kao alati, karakteristike medija; Povijest medija i istraživanja medija (kratka rekapitulacija povijesti istraživanja masovnih medija);
2. Povijest medija i istraživanja medija (kratka rekapitulacija povijesti istraživanja masovnih medija);
3. Temeljni koncepti medijske psihologije medijski žanrovi, selektivna izlganja, medijski učinci, motivi recepcije, pristup uses i gratification ((koristi i nagrade();
4. Istraživačke metode psihologije medija (djelomična rekapitulacija metodologije masovnih medija statistike u istraživanjima komunikacijske znanosti);
5. Dostupni mediji (medijska situacija i medijski kontekst);
6. Mediji zabave teorije zabave; psihologija emocija mjerenje emocija; učinci emocionalnih medija;
7. Tumačenjski pristupi fenomenu paradoks emocija ((paradoks tužnih filmova() meta emocije društvena usporedba upravljanje raspoloženjem traženje senzacije suspense upravljanje strahom emocionalne gratifikacije (nagrade);
8. Mediji informacije i znanja psihologija pažnje i kognitivnih procesa(procesi mišljenja, učenja i prosuđivanja);
9. Obrada informativnih medija (novinske vijesti, televizijske vijesti, internetske vijesti);
10. Učenje putem uporabe medija (Gutenbergova galaksija( (McLuhan) kultivacija kognitivnih vještina (Salomon) kultivacija uvjerenja (Gerbner); Učenje s medijima multimedija upravljanje znanjem e-učenje;
11. Podučavanje s medijima kognitivni pristup konstruktivistički pristup;
12. Korisnički usmjereni i dizajnirani informativni mediji upotrebljivost i iskustva korisnika;
13. Evaluacija informativnih medija;
14. Društveni mediji mediji one --to-one komunikacije (komunikacije jedan-prema-jednome) telefon, e-pošta;
15. Socijalna psihologija interneta; osobne web stranice; Društveni mediji (Web 2.0).


Ocjenjivanje
30% Aktivnost u raspravama na nastavi i na Mooodle stranici kolegija; 30% projekt; 40% ispit.
Literatura:
1. semestar
KOM-dipl (5041): MEDIJI - Redovni studij - Komunikologija
KOM-dipl (5042): ODNOSI S JAVNOŠĆU - Redovni studij - Komunikologija
KOM-dipl (5043): ZNANSTVENO ISTRAŽIVANJE MASOVNIH KOMUNIKACIJA - Redovni studij - Komunikologija

2. semestar Ne predaje se
KOM-dipl (5041): MEDIJI - Redovni studij - Komunikologija
KOM-dipl (5042): ODNOSI S JAVNOŠĆU - Redovni studij - Komunikologija
KOM-dipl (5043): ZNANSTVENO ISTRAŽIVANJE MASOVNIH KOMUNIKACIJA - Redovni studij - Komunikologija

3. semestar
KOM-dipl (5041): MEDIJI - Redovni studij - Komunikologija
KOM-dipl (5042): ODNOSI S JAVNOŠĆU - Redovni studij - Komunikologija
KOM-dipl (5043): ZNANSTVENO ISTRAŽIVANJE MASOVNIH KOMUNIKACIJA - Redovni studij - Komunikologija
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Jelena Jurišić :

     

    Četvrtkom, od 12,45 do 13,45 sati,
         uz prethodni dogovor e-poštom.

    Lokacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS