Prapovijest i prve civilizacije
Šifra: 93907
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Eva Katarina Glazer
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,0

U dogovoru sa studentima upisanim na predmetu, nastavnik će osigurati što veći broj elemenata nastave na engleskom jeziku, odnosno istovremeno i na engleskom i na hrvatskom za mješovite grupe (dvojezični nastavni materijali i dvojezični ispiti). Razina 2 također uključuje dodatni individualni rad sa stranim studentima (slično kao i razina 1) za nastavne elemente koji se drže na hrvatskom jeziku.
Napomena: Predmet nije moguće upisati u ovoj akademskoj godini
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje studenata s najstarijim razdobljima povijesti čovječanstva, uz naglasak na najstariju prošlost zemalja u kojima se odvijala i hrvatska povijest, te s prošlošću i kulturom najstarijih civilizacija Starog Istoka.
Literatura:
 1. Pritchard (ur.); Goldstein (priredio); Biblijski atlas the Times; Cankarjeva založba, Ljubljana (1990)
 2. Dimitrijević et al.; Prapovijest; Naprijed, Zagreb (1998)
 3. Herodot; Povijest; Matica hrvatska, Zagreb (2007)
 4. Janković, I. i Karavanić, I., Osvit čovječanstva. Početci našega biološkog i kulturnog razvoja, Školska knjiga, Zagreb, 2009. - odabrana poglavlja
 5. Matasović R., Kultura i književnost Hetita, Matica hrvatska, Zagreb, 2000 - odabrana poglavlja
 6. Matijašić, R. Povijest hrvatskih zemalja u antici do Dioklecijana, 1.svezak, Leykam, Zagreb, 2009 - odabrana poglavlja
 7. Velika ilustrirana povijest svijeta, sv. 1-3, Otokar Keršovani, Rijeka, 1974.-1976
Preporučena literatura:
 1. Kuhrt, A.; The Ancient Near East c. 3000-330 BC, I-II; Routledge, London (2007)
 2. Du Ry C. J., Narodi drevnog Istoka, u: Umjetnost u slici, Otokar Keršovani-Rijeka, 1970.
 3. Kramer S.N., Historija počinje u Sumeru, Epoha, Zagreb, 1966.
 4. Povijest svijeta sv. I i II, Jutarnji list, Zagreb 2007.
 5. Lisičar P., Stari Istok, pregled historije istočnih naroda starog vijeka, Zagreb 1972.
 6. Pritchard J.B.(ured) The Ancient Near East, An Anthology of Texts and Pictures, vol I i II, Princeton, 1958.
 7. The Ancient Near East : an encyclopedia for students, Wallenfels R. and Sasson, J. M. (eds), Charles Scribner's Sons, New York, 2000.
 8. Van De Mieroop M., A history of the ancient Near East : ca. 3000-323 BC, Oxford ; 2007.
 9. Višić M., Književnost drevnog Bliskog istoka, Naprijed, Zagreb, 1993.
 10. Višić M., Zakonici drevne Mezopotamije, Sarajevo 1988.
1. semestar
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
Obavezni predmet - Redovni studij - Povijest
Obavezni predmet - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

2. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

3. semestar
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

4. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

5. semestar
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

6. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS