Prapovijest i prve civilizacije
Šifra: 93907
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Eva Katarina Glazer
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,0

U dogovoru sa studentima upisanim na predmetu, nastavnik će osigurati što veći broj elemenata nastave na engleskom jeziku, odnosno istovremeno i na engleskom i na hrvatskom za mješovite grupe (dvojezični nastavni materijali i dvojezični ispiti). Razina 2 također uključuje dodatni individualni rad sa stranim studentima (slično kao i razina 1) za nastavne elemente koji se drže na hrvatskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje studenata s najstarijim razdobljima povijesti čovječanstva, uz naglasak na najstariju prošlost zemalja u kojima se odvijala i hrvatska povijest, te s prošlošću i kulturom najstarijih civilizacija Starog Istoka.
Literatura:
 1. Pritchard (ur.); Goldstein (priredio); Biblijski atlas the Times; Cankarjeva založba, Ljubljana (1990)
 2. Dimitrijević et al.; Prapovijest; Naprijed, Zagreb (1998)
 3. Herodot; Povijest; Matica hrvatska, Zagreb (2007)
 4. Janković, I. i Karavanić, I., Osvit čovječanstva. Početci našega biološkog i kulturnog razvoja, Školska knjiga, Zagreb, 2009. - odabrana poglavlja
 5. Matasović R., Kultura i književnost Hetita, Matica hrvatska, Zagreb, 2000 - odabrana poglavlja
 6. Matijašić, R. Povijest hrvatskih zemalja u antici do Dioklecijana, 1.svezak, Leykam, Zagreb, 2009 - odabrana poglavlja
 7. Velika ilustrirana povijest svijeta, sv. 1-3, Otokar Keršovani, Rijeka, 1974.-1976
Preporučena literatura:
 1. Kuhrt, A.; The Ancient Near East c. 3000-330 BC, I-II; Routledge, London (2007)
 2. Du Ry C. J., Narodi drevnog Istoka, u: Umjetnost u slici, Otokar Keršovani-Rijeka, 1970.
 3. Kramer S.N., Historija počinje u Sumeru, Epoha, Zagreb, 1966.
 4. Povijest svijeta sv. I i II, Jutarnji list, Zagreb 2007.
 5. Lisičar P., Stari Istok, pregled historije istočnih naroda starog vijeka, Zagreb 1972.
 6. Pritchard J.B.(ured) The Ancient Near East, An Anthology of Texts and Pictures, vol I i II, Princeton, 1958.
 7. The Ancient Near East : an encyclopedia for students, Wallenfels R. and Sasson, J. M. (eds), Charles Scribner's Sons, New York, 2000.
 8. Van De Mieroop M., A history of the ancient Near East : ca. 3000-323 BC, Oxford ; 2007.
 9. Višić M., Književnost drevnog Bliskog istoka, Naprijed, Zagreb, 1993.
 10. Višić M., Zakonici drevne Mezopotamije, Sarajevo 1988.
1. semestar
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
Obavezni predmet - Redovni studij - Povijest
Obavezni predmet - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

2. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

3. semestar
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

4. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

5. semestar
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

6. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS