Povijesni pregled istraživanja masovne komunikacije
Šifra: 38841
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Ivan Burić
Izvođači: Tamara Kunić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Napomena: Predmet nije moguće upisati u ovoj akademskoj godini
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Uvesti studente u poznavanje povijesnog razvoja istraživanja medija i masovne komunikacije kod nas i u svijetu, te ih uputiti u njezinu sadašnju sistematiku kao i u različite pristupe tom istraživanju. U praktičnom dijelu studenti će obnoviti znanje metodologije društvenih znanosti, te se sami okušati u jednostavnim istraživanjima komunikatora, poruke, medija i recipijenta.
Literatura:
  1. Michael Kunczik / Astrid Zipfel; Uvod u publicističku znanost i komunikologiju, str. 69-103; 129-155.; Zagreb (2006)
  2. Paul Trowler; Komunikacija i mediji, u: Haralambos / Holborn: Sociologija, str. 935-950.; Golden marketing - Tehnička knjiga (2002)
  3. Heinz Purer; Publizistik - und Kommunikationswissenschaft. Ein Handbuch. str. 31-56.; 107-300.; Konstanz (2003)
  4. Juraj Mirko Mataušić; Komunikacijska znanosti. Definicije i područja istraživanja. Isti (ur.); Komunikacijske znanosti. Znanstvene grane i nazivlje, str. 9-36.; Hrvatski studiji, Zagreb (2007)
  5. Friedmann Schulz von Thun; Kako međusobno razgovaramo 1. Opća psihologija komunikacije, str. 11-80.; Erudita, Zagreb (2001)
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Akademska pismenost
Položen : Uvod u novinarstvo
Položen : Začetnici komunikologije i njihova djela
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Komunikologija
Obavezni predmet - Redovni studij - Komunikologija
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: 4. 10. 2018. u 13:59
Uređeno: 4. 10. 2018. u 14:01
Dario Knežić

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS