Psihoneuroimunologija
Šifra: 53816
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dalibor Karlović
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Opis predmeta
Omogućiti studentima stjecanje znanja iz područja psihoneuroimunologije, te ih osposobiti za interdisciplinarni rad s drugim stručnjacima iz područja biomedicinskih znanosti. Pružiti uvid u definiciju psihoneuroimunologije i njen razvoj do danas, u osnove funkcioniranja imunološkog sustava, u interakciju živčanog, endokrinog i imunološkog sustava. Omogućiti razumijevanje utjecaja psiholoških procesa na rad imunološkog sustava (utjecaj i učinci stresa, depresije, humora), te pružiti uvid u postupke za poboljšanje rada imunološkog sustava. Osposobiti studente za prepoznavanje svih prednosti i ograničenja pojedinih istraživačkih metoda u području psihoneuroimunologije, te za kritičku analizu novih spoznaja.

Razina e-učenja 1
Razina engleskog 0

Opće kompetencije
Po završetku ovog kolegija studenti će
Vrednovati različite teorije, paradigme i metodološke pristupe u psihologiji pri planiranju procjene i intervencija s pojedincima, grupama i organizacijama.
Kritički prosuđivati stručnu i znanstvenu literaturu iz psihologije i srodnih disciplina te kreirati nove znanstvene spoznaje.
Argumentirati sličnosti, razlike i upotrebljivost psiholoških intervencija i intervencija unutar komplementarnih disciplina u području društvenih i biomedicinskih znanosti.

Ishodi učenja
1. Primijeniti osnovna znanja iz područja psihoneuroimunologije.
2. Analizirati kritički spoznaje dobivene istraživačkim postupcima, vrednujući ograničenja korištene metodologije.
3. Objasniti i raspravljati i zaključivati o mogućem utjecaju psiholoških čimbenika na imunološki i endokrinološki sustav te posljedično na zdravlje pojedinca.
4. Objasniti i raspravljati o mogućem razvoju psiholoških metoda za poboljšanje rada imunološkog sustava.


Tjedni plan nastave
1. Definicija psihoneuroimunologije.
2. Pregled razvoja psihoneuroimunologije.
3. Osnove funkcioniranja imunološkog sustava.
4. Interakcija živčanog, endokrinog i imunološkog sustava.
5. Teorije mind-body povezanosti.
6. Kolokvij.
7. Utjecaj psiholoških procesa na rad imunološkog sustava (utjecaj i učinci stresa, depresije, humora).
8. Utjecaj psiholoških procesa na rad imunološkog sustava (utjecaj i učinci stresa, depresije, humora).
9. Utjecaj psiholoških procesa na rad imunološkog sustava (utjecaj i učinci stresa, depresije, humora).
10. Utjecaj psiholoških procesa na rad imunološkog sustava (utjecaj i učinci stresa, depresije, humora).
11. Utjecaj psiholoških procesa na rad imunološkog sustava (utjecaj i učinci stresa, depresije, humora).
12. Prezentacija studentskih seminarskih radova.
13. Postupci za poboljšanje rada imunološkog sustava.
14. Postupci za poboljšanje rada imunološkog sustava.
15. Pregled predmeta, kolokvij i zaključivanje ocjena.


Ocjenjivanje
Studenti se ocjenjuju iz seminarskog rada, preko kolokvija ili na pismenom ispitu.
Literatura:
1. semestar
PSI-dipl (4388): Izborni kolegiji - Redovni studij - Psihologija

2. semestar Ne predaje se
PSI-dipl (4388): Izborni kolegiji - Redovni studij - Psihologija

3. semestar
PSI-dipl (4388): Izborni kolegiji - Redovni studij - Psihologija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS