Psihologija darovitih
Šifra: 38650
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Nina Pavlin Bernardić
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je upoznati studente s najvažnijim teorijama darovitosti te definiranjem darovitosti kao pojave i procesa. Cilj je da studenti upoznaju osnovne pristupe i probleme u procjenjivanju darovitosti i visokih sposobnosti, specifične karakteristike i posebne potrebe darovitih pojedinaca te različite mogućnosti njihovog obrazovanja.
Literatura:
  1. Vlahović-Štetić, V. (ur) (2008). Daroviti učenici: Teorijski pristup i primjena u školi (Drugo dopunjeno i izmijenjeno izdanje). Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.;
  2. Cvetković-Lay, J. (2002). Darovito je, što ću sa sobom?, Priručnik za obitelj, vrtić i školu. Zagreb: Alinea i Centar za poticanje darovitosti djeteta Bistrić .;
  3. Cvetković-Lay, J i Pečjak V. (2004). Možeš i drukčije Priručnik s vježbama za poticanje kreativnog mišljenja. Zagreb: Alinea i Centar za poticanje darovitosti djeteta Bistrić .;
  4. Cvetković-Lay J., Sekulić Majurec A. (2008). Darovito je, što ću s njim?, Priručnik za odgoj i obrazovanje darovite djece predškolske dobi, drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Zagreb: Alinea i Centar za poticanje darovitosti djeteta Bistrić .;
  5. Čudina- Obradović M. (1990). Nadarenost, razumijevanje, prepoznavanje, razvijanje, Zagreb: Školska knjiga.;
1. semestar
PSI (1860) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Psihologija

2. semestar Ne predaje se
PSI (1860) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Psihologija

3. semestar
PSI (1860) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Psihologija

4. semestar Ne predaje se
PSI (1860) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Psihologija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS