Psihologija ličnosti
Šifra: 57111
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Josip Burušić
Izvođači: Josip Burušić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je predmeta upoznati studente s najvažnijim područjima i temama psihologije ličnosti te ih osposobiti da budući profesionalni rad s pojedincima i skupinama temelje na znanstvenim spoznajama unutar psihologije ličnosti na način da su u stanju integrirati znanja iz različitih dijelova psihologije koja se odnose na područje ličnosti pojedinca. Daljnji cilj predmeta ogleda se u usavršavanju studentskih kompetencija analiziranja, objašnjavanja i razumijevanja ljudskog ponašanje kroz najvažnije koncepte i spoznaje psihologije ličnosti.
Literatura:
  1. Burušić. J. (2008). Psihologija ličnosti, (skripta), Zagreb: Hrvatski studiji;
  2. Burušić, J. (2007). Samopredstavljanje: taktike i stilovi, Jastrebarsko: Naklada Slap;
  3. Pervin, L. A.; John, O. (ur.) (1999). Handbook of Personality. Theory and Research. (Poglavlja 1, 7, 9, 11, 12, 14, 19, 20, 21, 26, 28). New York/London: The Guilford Press;
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Psihologija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS