Put u ne(mir): Vojno - politički odnosi u BiH tijekom 1991.- 1995. godine
Šifra: 181149
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Stjepan Ćosić
Izvođači: Mijo Beljo - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,0

U dogovoru sa studentima upisanim na predmetu, nastavnik će osigurati što veći broj elemenata nastave na engleskom jeziku, odnosno istovremeno i na engleskom i na hrvatskom za mješovite grupe (dvojezični nastavni materijali i dvojezični ispiti). Razina 2 također uključuje dodatni individualni rad sa stranim studentima (slično kao i razina 1) za nastavne elemente koji se drže na hrvatskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija je upoznavanje studenata s činjenicama koje su odredile fundamentalne vojno-političke odnose konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine tijekom ratnih sukoba u razdoblju od 1991. do 1995. godine. Pozornost kolegija usmjerena je na bilateralne odnose koji su omogućili stvaranje jedinstvenog bošnjačko-hrvatskog vojnog savezništva kao odgovora na namjere srpske strane. Uz navedeno, veći dio kolegija dotiče se uzročno-posljedičnog slijeda događaja koji je doveo do propasti bošnjačko-hrvatskog savezništva te njegova pretvaranja u otvoreni sukob. Posebna pozornost posvetit će se namjerama međunarodne zajednice za stvaranje mira te posljedicama tih odluka u svijetlu bošnjačko-hrvatskih odnosa, napose onih na području središnje Bosne te dijelova Hercegovine.
Literatura:
 1. 1. Franjo Boras, Bosansko-hercegovački kaos : 1990.-1996. Mostar : Matica Hrvatska, 2006. (Mostar : Fram-Ziral).
  2. Alija Izetbegović, Sjećanja: Autobiografski zapis, TKD Šahinpašić, Sarajevo, 2001.
  3. Kasim Begić, Bosna i Hercegovina od Vanceove misije do Daytonskog sporazuma, Bosanska knjiga, Sarajevo, 1997.
  4. Ivan Markešić, Kako smo sačuvali Bosnu i Hercegovinu, Sarajevo-Zagreb 2004.
  5. Ivo Lučić, Uzroci rata, Bosna i Hercegovina od 1980. do 1992.; Despot infinitus, Hrvatski institut za povijest, Zagreb (2013.).
Preporučena literatura:
 1. 1. Živorad Kovačević, Amerika i raspad Jugoslavije, Filip Višnjić, Beograd 2007.
  2. Owen, David. Balkanska odiseja. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, Hrvatski institut za povijest, 1998.
  3. Central Inteligence Agency; Office of Russian and European Analysis. A Military History of the Yugoslav Conflict, 1990 -1995. Volume I. Washington D.C: 2002.
  4.Mirjana Kasapović; Bosna i Hercegovina podijeljeno društvo i nestabilna država; Politička kultura, Zagreb (2005.).
1. semestar
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Znanstveni

2. semestar Ne predaje se
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Znanstveni

3. semestar
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Znanstveni

4. semestar Ne predaje se
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Znanstveni
Termini konzultacija:

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS