Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Facebook stranica FHS-a
YouTube kanal FHS-a
LinkedIn stranica FHS-a
Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@hrstud.hr
Praktične vježbe predmetne metodike [Hrvatski jezik]
Šifra: 215920
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Davor Piskač
Izvođači: Davor Piskač - Metodičke vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Metodičke vježbe 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
PRAKTIČNE VJEŽBE PREDMETNE METODIKE HRVATSKI JEZIK
Ciljevi predmeta:
Cilj je da studenti ovladaju osnovnim nastavnim metodama i oblicima koristeći pri tome suvremene metode i medije te da u što većoj mjeri potiču samostalni rad učenika (grupna nastava, radionice, kreativno izražavanje). Temeljni je cilj predmeta praktično osposobiti studente za rad u osnovnim i srednjim školama. Očekuje se da studenti samostalno održe nastavne sate i praktično primijene znanja stečena iz pedagogije, didaktike i metodike nastave Hrvatskoga jezika.
Uvjeti za upis predmeta:
Položena didaktika i metodika nastave Hrvatskog jezika.
Obveze studenata:
1) Redoviti dolazak na predavanja i ispunjavanje anketnih upitnika
2) Izrada pripreme za izvođenje nastavne jedinice uz obveznu uporabu srednjoškolskog ili osnovnoškolskog udžbenika (u tu svrhu treba pripremiti fotokopiju iz udžbenika za svakog učenika ili izložiti stranice iz udžbenika u obliku PPT prezentacije).
3) Izrada jedne pismene provjere znanja koja mora biti uključena u izvođenje nastavnih jedinica (pismena provjera znanja slijedi 10 minuta prije kraja sata).
4) Održavanje dvaju nastavnih satova na Fakultetu hrvatskih studija
5) Obrada anketnog upitnika koji će imati za cilj evaluirati održanu nastavu
6) Odslušane hospitacije u školi (mentor mora e mailom potvrditi da je student odslušao hospitacije)
Uvjeti za potpis i ocjenjivanje:
Uvjet za potpis:
1) Održavanje nastavnog sata na Fakultetu hrvatskih studija
2) Odslušane hospitacije u školi (mentor mora e mailom potvrditi da je student odslušao hospitacije)

Ocjenjivanje:
Studenti skupljaju bodove koji se potom pretvaraju u ocjene:
0 do 60 ......... nedovoljan (1)
61 do 70 ......... dovoljan (2)
71 do 80 ......... dobar (3)
81 do 95 ......... vrlo dobar (4)
96 do 100 ......... izvrstan (5)

Bodovanje:
1) Redoviti dolazak na predavanja i ispunjavanje anketnih upitnika, najviše 10 bodova
2) Izrada pripreme za izvođenje nastavne jedinice uz obveznu uporabu srednjoškolskog ili osnovnoškolskog udžbenika (u tu svrhu za nastavni sat student treba pripremiti fotokopiju iz udžbenika za svakog učenika ili izložiti stranice iz udžbenika u obliku PPT prezentacije), najviše 10 bodova
3) Izrada jedne pismene provjere znanja koja mora biti uključena u izvođenje nastavnih jedinica (pismena provjera znanja slijedi 10 minuta prije kraja sata), najviše 10 bodova
4) Održavanje nastavnog sata na Fakultetu hrvatskih studija, najviše 50 bodova
5) Obrada anketnih upitnika koji će imati za cilj evaluirati održanu nastavu, najviše 10 bodova
6) Odslušane hospitacije u školi (mentor mora e mailom potvrditi da je student odslušao hospitacije), najviše 10 bodova

OBVEZNA LITERATURA:

1) Rosandić, Dragutin (1986.) Metodika književnog odgoja i obrazovanja. Zagreb: Školska knjiga.
2) Težak, Stjepko (1996): Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika 1, Zagreb
3) Pranjić, Marko (2013.) Nastavna metodika u riječi i slici. Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu.
4) Nastavni plan i program iz Hrvatskoga jezika za osnovnu i srednju školu (Web Stranice Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH)
5) Hrvatski jezik Ispitni katalog za državnu maturu u tekućoj školskoj godini
6) Ispitne knjižice za Hrvatski jezik viša i osnovna razina za nacionalne ispite i državnu maturu
7) Odobreni udžbenici

Dopunska literatura:
1) Težak, Stjepko Babić, Stjepan (1992): Gramatika hrvatskoga jezika. Zagreb: Školska knjiga
2) Pandžić, Vlado (2001): Govorno i pismeno izražavanje u srednjoj školi. Zagreb: Profil international
3) Cowley, Sue (2006.) Tajne uspješnog rada u razredu vještine, tehnike i ideje. Zagreb:Školska knjiga
4) Kyriacou, Chris (2001.) Temeljna nastavna umijeća. Zagreb: Educa
5) Mattes, Wolfgang (2007.) Nastavne metode 75 kompaktnih pogleda za nastavnike i učenike. Zagreb: Naklada Ljevak.
6) Bežen, Ante (2008.) Metodika znanost o poučavanju nastavnog predmeta. Zagreb: Učiteljski fakultet.
Literatura:
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kroatologija
Obavezni predmet - Redovni smjer - Nastavnički
Termini konzultacija:
  • izv. prof. dr. sc. Davor Piskač :

    srijeda od 13 do 14:15

    Lokacija:
Obavijesti - Arhiva
arrowl Povratak

Rezultati 0 - 0 od 0
Stranica 1 od 0
Po stranici: 
Nema vijesti!

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2021. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS