Razvojna psihologija
Šifra: 144712
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Lovorka Brajković
Izvođači: Jelena Jureta - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kolegij daje pregled u cjeloviti razvoj svih razvojnih aspekata (psihomotorički, emocionalni, socijalni, kognitivni, motivacijski, moralni i razvoj identiteta). Poseban naglasak stavit će se na razvojne osobine adolescenata i njihov utjecaj na školski razvoj.
Nakon odslušanog kolegija i položenog ispita studenti će razlikovati, opisati i kritički evaluirati glavne pojmove i ideje teorija o ljudskom razvoju i njihove implikacije za rad s djecom, roditeljima i odgajateljima.
Literatura:
  1. Berk, L.E. Dječja razvojna psihologija. Jastrebarsko, Naklada Slap, 2015 (odabrana poglavlja)
  2. Berk, L.E. Psihologija cjeloživotnog razvoja. Jastrebarsko, Naklada Slap, 2004 (odabrana poglavlja)
Preporučena literatura:
  1. Čudina-Obradović, M., Obradović, J. Psiohlogija braka i obitelji. Zagreb, Goledn marketing-Tehnička knjiga, 2006. (odabrana poglavlja)
  2. Slater, A.M., Quinn, P.C. Developmental Psychology - Revisiting Classic Studies. SAGE Publication, 2012
  3. Lener, R.M., Steinberg, L. Handbook of Adolescent Psychology. 2nd edition. Willey & Sons Inc, New Jersey, 2004 (odabrana poglavlja)
  4. Vasta, M., Haith, M.M., Miller, S.A. Dječja psihologija. Jastrebarsko, Naklada Slap, 2004 (odabrana poglavlja)
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni smjer - Nastavnički
Obavezni predmet - Redovni smjer - Nastavnički
Obavezni predmet - Redovni smjer - Nastavnički
Obavezni predmet - Redovni smjer - Nastavnički
Obavezni predmet - Redovni smjer - Nastavnički

3. semestar Ne predaje se
FIL-dipl (4389): Izborni izvan struke i/ili Izborni u struci (ZN-smjer) - Redovni smjer - Znanstveni

4. semestar
FIL-dipl (4389): Izborni izvan struke i/ili Izborni u struci (ZN-smjer) - Redovni smjer - Znanstveni
Termini konzultacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS