Rimska vojska na tlu Hrvatske
Šifra: 102942
ECTS: 4.0
Nositelji:
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Opis predmeta
Obrađivati će se teme vezane uz rimsko osvajanje i kolonizaciju naših prostora, kretanje legija po našem tlu, boravak legijskih četa i augzilijarnih kohorti, kao i lokalitete na kojima su dokazano postojali legijski logori.
Obradio bi se i utjecaj pojedinaca u samom vojnom ustroju, kao i njihovo regrutiranje, ali i umirovljenje nakon vojne službe te njihov utjecaj na civilne društvene, ali i političke strukture. Kroz tu strukturu donosili bi smo zaključke o rimskoj vojsci na globalnoj povijesnoj sceni, kao i o važnosti naših prostora za ukupan teritorij Rimskoga Carstva.
Za izvođenje kolegija nužna je odslušana preddiplomska razina studija povijesti, kao i viša razina znanja starovjekovne povijesti. Predlažem nastavu u obliku seminara s tendencijom da se kolegij formira u radnu grupu u nekom novom programu studija povijesti.
Ovaj kolegij (trpi( i dosta potencijalnih gostujućih predavača od kolega znanstvenika koji se usko specijalizirano bave pojedinim legijama koje su boravile na tlu Hrvatske.

Razina e-učenja 1
Razina engleskog 0

Opće kompetencije
Nakon uspješno završenog studija studenti će moći
opisati povijesne procese,
objasniti uzročno posljedične veze između povijesnih događaja i povijesnih procesa,
raspraviti o kontekstu povijesnih događaja,
izraziti svoje mišljenje o povijesnim događajima i povijesnim procesima,
razlučiti bitno od nebitnoga u interpretacijama povijesnih događaja i procesa,
povezati različite povijesne procese,
prosuditi o vrijednosti pojedinih povijesnih interpretacija.

Ishodi učenja
1. Definirati znanja o rimskoj ekspanziji na prostor kontinentalne Hrvatske -- uzroci i posljedice.
2. Objasniti posljedice rimskog osvajanja romanizacija domorodačkih zajednica i ostalog osvojenog teritorija (urbanizacija, upravni aparat, socijalna struktura, formiranje političkih funkcija, gospodarsko iskorištavanje).
3. Objasniti ustroj vojne uprave te približiti njezino provođenje na tlu Hrvatske.
4. Prikazati arheološke ostatke s područja rimskih legijskih logora (Burnum, Tilurij).
5. Rekonstruirati naoružanje rimskog vojnika i ustroj rimske legije unutar rimskog logora.
6. Ocijeniti simboličnu važnost proslave trijumfa i komparirati taj događaj s događajima iz suvremene svjetske povijesti.


Tjedni plan nastave
1. Panonija -- uvod i komentari
2. Novačenje vojnika i organizacija rimske vojske
3. Život rimskog vojnika
4. Rim i neprijatelji
5. Rimski logor
6. Nalazi rimske vojne opreme na tlu Hrvatske
7. Materijalni ostaci rimske vojske na tlu Hrvatske
8. Militaria Sisciensia
9. Centurioni --praksa rimskog vojnog upravljanja
10. Rimske vojne diplome
11. Bogovi i rimska vojska
12. Rimski projektili
13. Proslava trijumfa
14. Gladijatori -- urbani vojnici
15. Terenska nastava


Ocjenjivanje
Izrada seminara na zadanu temu, aktivno i kritično sudjelovanje u ostalim studijskim programima, uspješno položen ispit. Kroz cjelokupnu nastavu, izražavanje, zaključno s uspješnošću položenih zadataka.
Literatura:
 1. ALBRECHT 1942: Christoph Albrecht (H rsg.), Das Romerlager in
  Oberaden und das Uferkastell in Beckinghausen an der Lippe 2, Veroffentlichungen
  aus dem Stadt. Museum fOr Vor- und FrOhgeschichte
  Dortmund, Band 2, 2, Dortmund, 1942.
  ALFOLDY 1969: Geza Alfoldy, Die Personnamen in der romischen
  Provinz Dalmatia, Heidelberg 1969
  BAATZ 1966: Dietwulf Baatz, Zum Geschutzbewaffnung romischer
  Auxiliartruppen in der frO hen und mittleren Kaiserzeit, Bonner JahrbOcher
  166, 1966, 194-207
  BARK6czI 1948: Ladislas Barkoczi, Deux tombes de cheval a Brigetio,
  Archaeologiai Ertesito 7-9, 1946-1948, 169-182
  BARK6czI 1980: Laszlo Barkoczi, History of Pannonia, u A. Lengyel
  and G.T.B. Radan eds., The Archaeology of Roman Pannonia, Budapest
  1980, 85-124
  BECK&CHEW 1991: Fran~oise Beck et Helene Chew, Masque de fe r,
  Un officier romain du temps de Caligula, Catalogue d'exposition"
  Paris, 1991
  BEAL 1983: Jean Claude Beal, Catalogue des objets de tabletterie du
  Musee de la civilisation gallo-romaine de Lyon, Centre d'etudes romaines
  et gallo-romaines de l'Universite Jean Moulin Lyion III, Nouvelle
  serie n° 1, Lyon, 1983
  BERNHARD 1990: Helmut Bernhard, Die Geratschaften, in Der
  romische Schatzfund von Hagenbach, H. Bernhard, H.-J . Engels, R.
  Engels und R. Petrovszky, Mainz, 1990, 40-44.
  BENNETI 1991: Julian Bennett, Plumbatae from Pitsunda (Pityus),
  Georgia, and some observations on their probable use, Journal of
  Roman Military Equipment Studies 2, 1991
  BIBORSKI 1994: Martin Biborski, Romische Schwerter mit Verzierungen,
  u von CARNAP-BORNHEIM 1994, 109-135
  BIBORSKI 1994 bis: Martin Biborski, Romische Schwerter im Gebiet
  des europaischen Barbaricum, Journal of Roman Military Equipment
  Studies 5, 1994, 169-197
  BISHOP 1987: M.e. Bishop, The evolution of certain features, British
  Archaeological Reports 336,1987, 109-139
  BISHOP 1988: M.e. Bishop, Cavalry equipment of the Roman army
  in the first century AD, British Archaeological Reports 394, 1988
  BISHOP 1990: M.e. Bishop, Legio V Alaudae and the crested lark,
  Journal of Roman Military Equipment Studies 1, 1990
  BISHOP 1992: M.e. Bishop, The early imperial ?apron?, Journal of
  Roman Military Equipment Studies 3,1992,81-104
  ALBRECHT 1942: Christoph Albrecht (H rsg.), Das Romerlager in
  Oberaden und das Uferkastell in Beckinghausen an der Lippe 2, Veroffentlichungen
  aus dem Stadt. Museum fOr Vor- und FrOhgeschichte
  Dortmund, Band 2, 2, Dortmund, 1942.
  ALFOLDY 1969: Geza Alfoldy, Die Personnamen in der romischen
  Provinz Dalmatia, Heidelberg 1969
  BAATZ 1966: Dietwulf Baatz, Zum Geschutzbewaffnung romischer
  Auxiliartruppen in der frO hen und mittleren Kaiserzeit, Bonner JahrbOcher
  166, 1966, 194-207
  BARK6czI 1948: Ladislas Barkoczi, Deux tombes de cheval a Brigetio,
  Archaeologiai Ertesito 7-9, 1946-1948, 169-182
  BARK6czI 1980: Laszlo Barkoczi, History of Pannonia, u A. Lengyel
  and G.T.B. Radan eds., The Archaeology of Roman Pannonia, Budapest
  1980, 85-124
  BECK&CHEW 1991: Fran~oise Beck et Helene Chew, Masque de fe r,
  Un officier romain du temps de Caligula, Catalogue d'exposition"
  Paris, 1991
  BEAL 1983: Jean Claude Beal, Catalogue des objets de tabletterie du
  Musee de la civilisation gallo-romaine de Lyon, Centre d'etudes romaines
  et gallo-romaines de l'Universite Jean Moulin Lyion III, Nouvelle
  serie n° 1, Lyon, 1983
  BERNHARD 1990: Helmut Bernhard, Die Geratschaften, in Der
  romische Schatzfund von Hagenbach, H. Bernhard, H.-J . Engels, R.
  Engels und R. Petrovszky, Mainz, 1990, 40-44.
  BENNETI 1991: Julian Bennett, Plumbatae from Pitsunda (Pityus),
  Georgia, and some observations on their probable use, Journal of
  Roman Military Equipment Studies 2, 1991
  BIBORSKI 1994: Martin Biborski, Romische Schwerter mit Verzierungen,
  u von CARNAP-BORNHEIM 1994, 109-135
  BIBORSKI 1994 bis: Martin Biborski, Romische Schwerter im Gebiet
  des europaischen Barbaricum, Journal of Roman Military Equipment
  Studies 5, 1994, 169-197
  BISHOP 1987: M.e. Bishop, The evolution of certain features, British
  Archaeological Reports 336,1987, 109-139
  BISHOP 1988: M.e. Bishop, Cavalry equipment of the Roman army
  in the first century AD, British Archaeological Reports 394, 1988
  BISHOP 1990: M.e. Bishop, Legio V Alaudae and the crested lark,
  Journal of Roman Military Equipment Studies 1, 1990
  BISHOP 1992: M.e. Bishop, The early imperial ?apron?, Journal of
  Roman Military Equipment Studies 3,1992,81-104
  BISHOP 1996: M.e. Bishop, Finds from Roman Aldborough, A Catalogue
  of Small Finds from the Romano-British Town of Isurium Brigantum,
  Oxford, 1996
  BISHOP 2002: M. e. Bishop, Lorica Segmentata, Volume I: A Handbook
  of Articulated Roman Plate Armour, The Armatura Press,
  2003 .
  BISHOP & COULSTON 1993: Mike Bishop and J.e.N . Coulston, Roman
  Military Equipment, London, 1993
  BOHME 1972: Astrid B6hme, Die Fibeln der Kastelle Saalburg unf
  Zugmantel, Saalburg Jahrbuch 29, 1972, 5-112
  BOHME 1978: Astrid B6hme, Metallfunde, in Hans Schonberger,
  Kastell Oberstimm, Die Grabungen von 1968 bis 1971, Limesforschungen,
  Band 18, Berlin, 1978, 164-227.
  BOJANOVSKI 1984: Ivo Bojanovski, Prilozi za topografiju rimskih i
  predrimskih komunikacija i naselja u rimskoj provinciji Dalmaciji, IV
  - rimska cesta Siscia-Sirmium (Tab. Peut.) i njena topografija, Godisnjak
  Centra za balkanoloska ispitivanja, Sarajevo, 22, 146--265
  BOJANOWSKY 1996: Viktoria Bojanowsky, Zu einigen durchbrochenen
  romischen Trensenteilen aus Osterreich, Fremde Zeiten,
  Festschrift fOr JOrgen Borchhardt, Band II, Wien, 1996, 299-308
  B6NA 1991: Istvan Bona, Das Hunnenreich, Budapest, 1991
  BONNAMOUR&DUMONT 1994: Louis Bonnamour et Annie Dumont,
  Les armes romaines de la Saone: etat des decouvertes et donnees
  recentes de fouilles, Journal of Roman Military Equipment Studies 5,
  1994,141-154
  BOUBE-PICCOT 1980: Christiane Boube-Piccot, Les bronzes antiques
  du Maroc, III, Les chars et I'attelage, Etudes et travaux d'archeologie
  marocaine, vol. VIII, Rabat, 1980
  BOUBE-PICCOT 1994: Christiane Boube-Piccot, Les bronzes antiques
  du Maroc, IV. L'equipement militaire et I'armement, Paris, 1994
  BROUQUIER-REDDE 1995: Wronique Brouquier-Redde, Le petit materiel.'
  objets en metal, en pate de verre et en os, in GOGUEY & REDDE
  1995, 316-358.
  BROUWER 1982: Marijke Brouwer, Romische Pha/erae und anderer
  Lederbeschlag aus dem Rhein, Oudheidkundige Mededelingen uit
  het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden 63, 1982, 145-199.
  BULLINGER 1969: Hermann Bullinger, Spatantike Gurte/besch/age,
  Brugge, 1969
  BUORA 2001: Maurizio Buora, Militaria in Aquileia, Jahresbericht
  2001, Gesellschaft Pro Vindonissa, 2002, 41-52 .
  CAMPBELL 1986: Duncan B. Campbell, Auxiliary artillery revisited,
  Bonner Jahrbucher 186, 1986, 117-132
  CARLEVARO&TORI 2004: Eva Carlevaro, Luca Tori (ed.), La necropola
  di Giubiasco (Ti), Vol. 1, Storia degli scavi, documentazione, inventario
  critico, Zurich, 2004.
  von CARNAP-BORNHEIM 1994: Claus von Carnap-Bornheim (ed .),
  Beitrage zur romischer und barbarischer Bewaffnung in den ersten
  vier nachchristlichen Jahrhunderten, Akten des 2. Internationalen
  Kolloquiums in Marburg a. d. Lahn, Lublin/Marburg, 1994
  CICHORIUS 1896: Conrad Cichorius, Die Reliefs der Traianssaule, Erster
  Tafelband, Berlin, 1896
  CONNOLLY 1987: Peter Connolly, The Roman saddle, British Archaeological
  Reports 336, 1987, 7-27
  CONNOLLY 1997: Peter Connolly, Pilum, Gladius and Pugio in the
  Late Republic, Journal of Roman Military Equipment Studies 8,
  1997,41-57.
  CONNOLLY 1998: Peter Connolly, Greece and Rome at war, London,
  second edition, 1998
  CONTAMINE 1994: Philippe Contamine, La guerre au Moyen Age,
  Paris, 4~me edition, 1994
  COULSTON 1985: J.C.N. Coulston, Roman Archery Equipment, British
  Archaeological Reports 275, International Series, 1985,
  220-366
  COULSTON 1988: J.C.N. Coulston, Three legionaries at Croy Hill, British
  Archaeological Reports 394, International Series, 1988, 1-29
  COULSTON 1990: J.C.N. Coulston, Later Roman armour, 3fd_()th centuries
  A.D., Journal of Roman Military Equipment Studies 1, 1990,
  139-160
  CRAWFORD 1974: Michael Crawford, Roman Republican Coinage,
  Cambridge, 1974
  CRNOBRNJA&KRUNIC: 1997: Adam Crnobrnja i Siavica Krunic. Vojna
  oprema i konjska orma, Anticka bronza Singidunma, ur. Siavica Krunit.
  Beograd, 1997,261-302.
  CZ'(SZ 2003: Wolfgang Czysz, Heldenbergen in der Wetterau, Feldlager,
  Kastell, Vicus, Limesforschungen, Band 27, Mainz am Rhein
  CREMO~NIK 1965: I. Cremosnik, Rimska vila u VisiCima, Glasnik Zemaljskog
  muzeja XX, 1965
  DAVIES 1977: Jeffrey L. Davies, Roman Arrowheads from Dinorben
  and the Sagittarii of the Roman Army, Britannia 8, 1977, 257-270
  DAWSON 1989: M. Dawson, A review of the equipment of the Roman
  army of Dacia, British Archaeological Reports 476, 1989
  DAWSON 1990: M. Dawson, Roman military equipment on civil sites
  in Roman Dacia, Journal of Roman Military Equipment Studies 1,
  1990
  DEI MEL 1987: Martha Deimel, Die Bronzekleinfunde vom Magdalensberg,
  Klagenfurt, 1987
  DEMO 1996: Zeljko Demo, Vukovar-Lijeva bara, Zagreb, 1996
  DESCHLER-ERB 1991 : Eckhard Deschler-Erb, Markus Peter und Sabine
  Deschler-Erb, Das fruhkaiserzeitliche Militarlager in der Kaiseraugster
  Unterstadt" Forschungen in Augst, Band 12, 1991
  DESCHLER-ERB & SCHWARZ 1993: Eckhard Deschler-Erb and PeterAndrew
  Schwarz, A bronze spearhead from Insula 22, and its significance
  for the urban history of Augusta Rauricorum (Augst BL,
  Switzerland), Journal of Roman Military Equipment Studies 4, 1993
  DESCHLER-ERB 1996: Eckhard Deschler-Erb, Vindonissa: Ein Gladius
  mit reliefverzierter Scheide und Gurtelteilen aus dem Legionslager,
  Jahresbericht 1996, Gesellschaft Pro Vindonissa, 1997, 13-31 .
  DESCHLER-ERB 1999: Eckhard Deschler-Erb, Ad arma, Romisches
  Militar des 1. Jahrhunderts n. Chr. in Augusta Raurica, Forschungen
  in Augst, Band 28, 1999
  DESCHLER-ERB 2000: Eckhard Deschler-Erb, Niellierung auf Buntmetall:
  ein Phanomen der fruhen romischen Kaiserzeit, Kainer Jahrbuch
  33, 2000, 383-396
  DEVRIES 1992: Kelly DeVries, Medieval military technology, Peterborough,
  1992
  DEYBER 1996: Alain Deyber, Deux armes passives du genie cesarien,
  u: Michel Redde dir., Larmee romaine en Gaule, Paris, 1996
  DIACONESCU & OPREANU 1987: Alexandra Diaconescu and CorioIan
  Opreanu, A note on Roman military equipment from Romania,
  British Archaeological Reports 336, 1987, 157-166.
  DIXON & SOUTHERN 1992: Karen R. Dixon and Pat Southern, The
  Roman Cavalry, London, 1992
  DOLENZ 1998: Heimo Dolenz, Eisenfunde aus der Stadt auf dem
  Magdalensberg, Klagenfurt, 1998
  DOLENZ, FLOGEL&OLLERER 1995: Heimo Dolenz, Christof Flugel
  und Christoph Ollerer, Militaria aus einer fabrica auf dem Magdalensberg
  (Karnten), Festschrift fUr Gunter Ulbert zum 65. Geburtstag,
  Esselkamp, 1995, 51-80.
  DOMIC KUNIC 1995: Alka Domic Kunic, Rimske provincijalne flo tile,
  s posebnim obzirom na udjel Panonaca, Arheoloski radovo i rasprave
  12,1995,83-100
  DRIEL-MURRAY 1986: Carol van Driel-Murray, Shoes in perspective,
  u UNZ 1986,139-145
  DU~ANIC 1968: Siobodan Dusanic, Rimska vojska u istoenom Sremu,
  Zbornik Filosofskog fakulteta, X - 1, 1968, 87-113
  DU~ANIC: 1983: S. Dusanic, Moesia and Pannonia in Domitian's last
  war on the Danube, Ziva antika 33, 1983, 13-21
  DUVAL 1970: Alain Duval, Les pointes de fleche d'Alesia au Musee
  des Antiquites Nationales, Antiquites Nationales 2, 1970
  EAGLE 1989: J. Eagle, Testing Plumbatae, British Archaeological Reports
  476, 1989
  ENCKEVORT & WILEMS 1994: Harry van Enckevort and Willem J.H.
  Wilems, Roman cavalry helmets in ritual hoards from the Kops Plateau
  at Nijmegen, The Netherlands, Journal of Roman Military
  Equipment Studies 5, 1994, 125- 137
  ENGEL&PARIS 1906: A. Engel et P. Paris, Une forteresse a Osuna,
  Nouvelles Archives des Missions Scientifiques et Litteraires 13, 1906,
  357-487.
  ENGELHARDT 1865: Conrad Engelhardt, Nydam Mosefund,
  1859-1863, ~0benhavn, 1865
  ENGELHARDT 1869: Conrad Engelhardt, Vimose Fundet, Fynske
  Mosefund II, Kj0benhavn, 1869
  ERDMANN 1976: Elisabeth Erdmann, Dreiflugelige pfeilspizen aus
  Eisen von der Saalburg, Saalburg Jahrbuch 33, 1976, 5-10
  FERNANDEZ 1996: Joaqufn Aurrecoechea Fernandez, Bronze studs
  from Roman Spain, Journal of Roman Military Equipment Studies 7,
  1996, 97-146
  FERNANDEZ 1998: Joaqufn Aurrecoechea Fernandez, Aprons fittings
  from Flavian times found in Spain, Journal of Roman Military
  Equipment Studies 9, 1998, 37-41
  GOLDSWORTHY 1996: Adrian Keith Goldsworthy, The Roman army
  at war, 100 BC - AD 200, Oxford, 1996
  GOPFRICH 1986: Jutta Gopfrich, Romische Lederfunde aus Mainz,
  Saalburg Jahrbuch 42, 1986, 5-67
  GREW&GRIFFITHS 1991: Francis Grew and Nick Griffiths, The preFlavian
  military belt: the evidence from Britain, Archaeologia or Miscellaneous
  Tracts relating to Antiquity, Volume 109, 1991, 47-84.
  GRIFFITHS&SIM 1993: W. B. Griffiths and D. Sim, Experiments with
  replica Roman javelins, The Arbeia Journal 2, 1993, 1-13
  GRIFFITHS 1995: W. B. Griffiths, Experiments with plumbatae, The
  ArbeiaJournal4, 1995, 1-11
  von GROLLER 1901: Max von Groller, Romische Waffen, Der Romische
  Limes in Osterreich, Heft 2, 1901, 85-132
  GSCHWIND 1998: Markus Gschwind, Pferdgeschirrbeschlage der
  zweiten Halfte des 3. Jahrhunderts aus AbusinalEining, Saalburg
  Jahrbuch 49, 1998, 112-138
  GUDEA 1989: Nicolae Gudea, Porolissum, Kleine Schriften aus dem
  Vorgeschichtlichen Seminar der Philipps-Universitat Marburg 29,
  Marburg, 1989
  HAGEN 1912: Josef Hagen, Einzelfunde von Vetera 1910-1912,
  Bonner Jahrbucher, Heft 122, 1912, 364-420
  HANEL 1995: Norbert Hanel, Vetera I, Die Funde aus den romischen
  Lagern auf dem Furstenberg bei Xanten, Rheinische Ausgrabungen,
  Band 35, Koln, 1995
  HARNECKER 1997: Joachim Harnecker, Katalog der romischen Eisenfunde
  von Haltern aus den Grabungen der Jahre 1949-1994,
  Bodenaltertumer Westfalens 35, Mainz am Rhein, 1997
  HERRMANN 1969: Fritz-Rudolf Herrmann, Der Eisenhortfund aus
  dem Kastell KOnzing, Saalburg Jahrbuch 26, 1969, 129-141
  HOFFILLER 1910-1911 :Viktor Hoffiller, Oprema rimskoga vojnika u
  prvo doba carstva, VHAD 1910-1911 n.s. 11, 145-240
  HOFFILLER 1912: Viktor Hoffiller, Oprema rimskoga vojnika u prvo
  doba carstva II, VHAD 1912 n.s. 12, 16-123
  HOFFILLER 1937: Viktor Hoffiller, Nove rimske vojnicke kacige, Casopis
  za zgodovino in narodnopisje, ?Kovacicev Zbornik?, Letnik
  XXXII, snopic 1-4,1937,29-32
  HOFFILLER 1951: Viktor Hoffiller, Rimski oklop za glavu konja iz Dalja,
  Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Zagrebu 1, 1951, 93-99
  pravde, Rano krscanstvo u sjevernoj Hrvatskoj (From the invincible
  sun to the sun of justice, Early christianity in continental Croatia),
  Zagreb, 1994
  MIGOTTI 1999: Branka Migotti, Liturgical (7) brooches from Pannonia,
  Instrumentum 10, 1999, 14
  M6csy 1959: Andras M6csy, Die Bevblkerung von Pan nonien bis zu
  den Markomannenkriegen, Budapest, 1959
  M6CSY 1962: Andras M6csy, s.v. Pannonia, RE, Supplementband IX,
  1962,516-776
  M6CSY 1974: Andras M6csy, Pannonia and Upper Moesia, London,
  1974
  M6CSY 1983: Andras M6csy, Nomenclator provinciarum Europae Latinarum
  et Gallia Cisalpinae (Dissertationes Pannonicae III, 1), Budapest,
  1983
  MORGAN 1971: M. Gwyn Morgan, Lucius Cotta and Metellus, Roman
  campaigns in Illyria during the late second century, Athenaeum
  49,1971,271-301.
  MOLLER 1962: Gustav Muller, Untersuchungen am Kastell Butzbach,
  Limesforschungen, Band 2, Berlin, 1962.
  NENADIC 1986-1987: Vesna Nenadic, Prilog proucavanju anticke
  Sisciae, Prilozi 3/4, 1986/1987, 71-102
  NUBER 1981: Hans Ulrich Nuber, Waage mit Kaiserportrats aus Hedelberg-
  Neuenheim, Fundberichte aus Baden-Wurttemberg 6,
  1981,501-528.
  OBMANN 2000: Jurgen Obmann, Studien zu rbmischen Dolchscheiden
  des 1. Jahrhunderts n. Chr.: Archaologische Zeugnisse und bildliche
  Oberlieferung, Kblner Studien zur Archaologie der rbmischen
  Provinzen, Band 4, 2000.
  OLDENSTEIN 1976: Jurgen Oldenstein, Zur Ausrustung romischer
  Auxiliareinheiten, Bericht der Rbmisch-Germanischen Kommission
  57,1976,51-284
  OLDENSTEIN 1990: Jurgen Oldenstein, Two Roman helmets from Eich,
  Alzey-Worms district, Journal of Roman Military Equipment Studies
  1, 1990
  OLUJIC 1999-2000: Boris Olujic, Japodi, Apijanovi plemeniti barbari,
  Opuscula Archaeologica 23-24, 1999-2000, 59-64
  O. R. L. : Der obergermanisch-raetische Limes des Roemerreiches
  PADDOCK 1985: John Paddock, Some changes in the manufacture
  and supply of Roman bronze helmets under the late Republic and
  early Empire, British Archaelogical Reports 275, 1985, 142-159
  PALAGYI 1989: Sylvia Palagyi, Rekonstruktionmbglichkeiten der pferdgeschirrfunde
  aus Pannonien, British Archaeological Reports 476,
  1989,123-142
  pAlAGY11989 bis: Sylvia Palagyi, Varianten von durchbrochenen Trensenspannern
  aus Pannonien, Archaeologiai Ertesito 116, 1989, 77-83.
  PAi..AGYI 1990: Sylvia Palagyi, Romerzeitliches Pferdegrab in Tihany,
  Alba Regia XXIV, 1990, 17-45.
  PAi..AGYl 1997: Sylvia Palagyi, Rekonstruktionsmoglichkeit des
  Zaumzeuges aus dem Wagengrab von Kozarmisleny (Pannonia),
  Proceedings of the XVlth International Congress of Roman Frontier
  Studies, ed . W. Groenman-van Waateringe, Oxford, 1997,467-471.
  PASALIC 1956: Esad Pasalic, Quaestiones de Bello Dalmatico Pannonicoque,
  Godisnjak Istorijskog instituta Bosne i Hercegovine VIII,
  1956,245-300
  WILLEMS 1990: W.J.H. Willems, Down to earth: a note on bolt-heads
  and rake-prongs, Arma, Newsletter of the Roman Military Equipment
  Conference, vol. 2, 2, 1990, 22-23
  WILLEMS 1992: W.J.H. Willems, Roman face masks from the Kops
  Plateau, Nijmegen, The Netherlands, Journal of Roman Military
  Equipment Studies 3, 1992, 57-66
  VOLLING 1990: Thomas Vbliing, Funditores im romischen Heer,
  Saalburg Jahrbuch 45, 1990
  ZAHARIADE & OPAl!> 1986: Mihail Zahariade and Andrei Opaip, A
  new Late Roman fortification on the territory of Romania : the burgus
  at Topraichoi, Tulcea County, Studien zu den Militargrenzen Roms
  III, 565-572, Stuttgart, 1986
  ZANIER 1988: Werner Zanier, Romische dreiflugelige Pfeilspitzen,
  Saalburg Jahrbuch 44, Saalburg, 1988, 5-27
  ZANIER 1992: Werner Zanier, Das rbmische Kastell Ellingen, Limesforschungen,
  Band 23, Mainz am Rhein, 1992.
  ZANIER 1995: Werner Zanier, Zur Herstellung romischer dreiflugeliger
  Pfeilspitzen, Saalburg Jahrbuch 48, Saalburg, 1995, 19-25
  ZANINOVIC 1981: Marin Zaninovic, Siscia u svojim natpisima, Izdanja
  HAD-a, Arheoloska istzrazivanja u Zagrebu i njegovoj okolici,
  Zagreb, 1981,201-208
  ZANINOVIC 1986: Marin Zaninovic, Pojava antike u sredisnjoj Hrvatskoj,
  Izdanja HAD-a 10, 1986, 59-67
  ZANINOVIC 1993: Marin Zaninovic, Classis Flavia Pannonica, Izdanja
  Hrvatskog arheoloskog drustva, sv. 16, 1993, 53-58
  ZIPPEL 1877: G. Zippel, Romische Herrschaft in IIlyrien bis auf Augustus,
  Leipzig, 1877
1. semestar Ne predaje se
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Znanstveni

2. semestar Ne predaje se
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Znanstveni

3. semestar Ne predaje se
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Znanstveni

4. semestar Ne predaje se
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Znanstveni
Termini konzultacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS