Sociološki aspekti iseljavanja Hrvata u 19. i 20. stoljeću
Šifra: 172504
ECTS: 4.0
Nositelji:
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Iseljavanje Hrvata iz domovine je zanemarena i nedovoljno znanstveno obrađena višestoljetna društvena pojava unatoč činjenici da je riječ o iznimno važnoj sastavnici ukupne hrvatske povijesti i kulture. Iako je iseljena Hrvatska ogroman kulturni i ekonomski potencijal ovome fenomenu nije posvećena odgovarajuća pažnja niti državnih institucija niti akademske zajednice. Cilj ovoga kolegija je sustavno informirati, analitički i kritički obraditi različite aspekte kontinuiteta migracija i iseljavanja Hrvata u povijesnoj perspektivi. Uz povijesne, kulturne, političke i ekonomsko-socijalne premise iseljavanja kolegij će pružiti mogućnost povezivanja aktualnih problema iseljavanja i povratka iseljenika s povijesnim temeljima te analizirati suvremene potencijale sinergije iseljenje i domovinske Hrvatske.
Literatura:
 1. Nikša Stančić, Hrvatska nacija i nacionalizam u 19. i 20. stoljeću, Barbat, Zagreb, 2002.
 2. Tomašević, Jozo (2001.). War and Revolution in Yugoslavia, 1941-1945: Occupation and Collaboration. 2., Stanford: Stanford University Press.
 3. Jozo Kljaković, U suvremenom kaosu, Matica Hrvatska, Zagreb, 2011.
 4. Većeslav Holjevac,Hrvati izvan domovine, Matica Hrvatska,1967.
 5. Izabrani prilozi Hrvatske revije i Nove Hrvatske
 6. Čizmić Ivan, Sopta Marin, Šakić Vlado, Iseljena Hrvatska. Goldenmarketing.Tehnićka knjiga, Zagreb, 2005
Preporučena literatura:
 1. Ivo Banac, Nacionalno pitanje u Jugoslaviji : porijeklo, povijest, politika / Ivo Banac ; [preveo s engleskog Josip Šentija]. - Zagreb, 1988. - (Plava biblioteka / Globus)
 2. Ivo Banac, Juraj Križanić u djelu Miroslava Krleže / Ivo Banac. // Encyclopaedia moderna. God. 12(1991), br. 36 / glavni urednici Ivan Supek, Paolo Budinich ; glavni i odgovorni urednik za Hrvatsku Nikola Zovko
 3. Dinko Tomašić, Društveni razvoj Hrvata (1936.); Politički razvoj Hrvata (1937.)
 4. Ljubo Antić, Hrvati u Južnoj Americi do godine 1914., Stvarnost i Institut za migracije i narodnosti,Zagreb, 1991.
 5. Wollfy Krašić, Hrvatsko proljeće i hrvatska politička emigracija, doktorska disertacija, FF, Zagreb, 2016.
 6. Branko Salaj, Proljeće i dijaspora, Hrvatska revija, Br. 1., 2002.
 7. Vladimir P. Goss, Vratiti se, vraćati se, ne vraćati se, Budućnost iseljene Hrvatske, Ivo Pilar, 1998.
 8. Albert Bing, KISS: Keep it simple stupid! Critical observation of the Croatian Amercan intelectuals during the establishment of political relation between Croatia and United States, 1990-1992, Review of Croatian History, Zagreb, 2006.
 9. Online fond zbirki političke emigracije projekta Courage
1. semestar Ne predaje se
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija
SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.) - Redovni studij - Sociologija

2. semestar Ne predaje se
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija
SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.) - Redovni studij - Sociologija

3. semestar Ne predaje se
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.) - Redovni studij - Sociologija

4. semestar Ne predaje se
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.) - Redovni studij - Sociologija

5. semestar Ne predaje se
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.) - Redovni studij - Sociologija

6. semestar Ne predaje se
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.) - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS