Sociologija društvenih promjena
Šifra: 78823
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Krešimir Peračković
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznati studente sa sociološkim teorijama o društvenim promjenama, polazeći od osnovnih socioloških pojmova i suvremenih teorija društvenih promjena pa do pristupa definiranju sociologije kao znanosti o društvenim promjenama.
Literatura:
  1. Sztompka, P. (1999) The Sociology of Social Change, Oxford, Blackwell Publichers Ltd.;
  2. Peračković, K. (2004) Sociologija tranzicije: strukturalni, sociokulturni i neomodernizacijski pristupi, Društvena istraživanja, 14/3; 487-504.;
  3. Peračković, K. (2006) Društvena promjena kao predmet socioloških istraživanja, U: Društvo usluga - promjene u socioprofesionalnoj strukturi radno aktivnog stanovništva Hrvatske od 1971-2001., Doktorska disertacija, Filozofski fakultet u Zagrebu, str. 16-45.;
  4. Žepić, B. (1999) Osnove sociologije, (Poglavlje o društvenim promjenama), Split, Logos.;
  5. Rogić, I. (2000) Tehnika i samostalnost, Zagreb, Hrvatska sveučilišna naklada, IV. dio.;
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Služba za informatičke i računalne poslove
QuiltCMS