Sociologija hrvatskoga društva 1
Šifra: 37766
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Andreja Sršen
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Napomena: Predmet nije moguće upisati u ovoj akademskoj godini
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Sociologija hrvatskog društva 1 je prva od pet stepenica tijekom cijelog studija usmjerena na stjecanje znanja o strukturama i procesima u hrvatskom društvu iz sociologijskog polazišta. Iz ove osnovne teze slijede i osnovni ciljevi: dati polaznicima znanja o socijalnoj strukturi hrvatskog društva i procesima u toj strukturi od 1990 godine do danas; dati polaznicima znanja i uvide u dominantne procese u hrvatskom društvu od 1990. godine do danas; elaborirati oblike socijalne dezintegracije, kako vertikalne (socijalni slojevi) tako i horizontalne (regije i mikroregije Hrvatske) - posebno pri tome objasniti a. pojavu korupcije kao razarača svakog pa i hrvatskog društva; b. trendove razvoja kvalitete življenja u Hrvatskoj i proces masovnog siromašenja ljudi u hrvatskom društvu u modernom neoliberalnom planetarnom političkom i ekonomskom kontekstu i c. procese slabljenja produkcione ljudske supstance hrvatskog društva od 1990- do danas; upoznati polaznike s povijesnim i današnjim hrvatskim regijama; dati empirijska saznanja o odnosu centra i periferije u Hrvatskoj; elaborirati pojam i prakse hrvatskog društvenog identieta i dati polaznicima znanje na temu Globalizacija narušava lokalni identitet; dati znanja o temi Politička održivost kao iznutra oblikovana samobitnost (primjer Hrvatske).
Literatura:
  1. Zoran Malenica: Ogledi o hrvatskom društvu - Prilog sociologiji hrvatskog društva, Golden Marekting - Tehnička knjiga, Zagreb, 2007.;
  2. Ivan Rogić i Maja Štambuk: Duge sjene periferije, Prinos revitalizaciji hrvatskog ruba, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 1998, Biblioteka zbornici, knjiga 4.;
  3. Časopis Društvena istraživanja 1 /1992, Tematski broj: Država, regije, regionalni razvoj, Zagreb, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 1992.;
  4. Vladimir Lay i Dražen Šimleša: Nacionalni interesi razvoja Hrvatske kroz prizmu koncepta održivog razvoja, Institut Pilar, Zagreb, 2012.;
  5. Mirko Marković, Hrvatske pokrajine, Jesenski Turk, Zagreb, 2003.;
1. semestar
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija
Obavezni predmet - Redovni studij - Sociologija
Obavezni predmet - Redovni studij - Sociologija

2. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija

3. semestar
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

4. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

5. semestar
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

6. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Andreja Sršen :

    Četvrtkom:  11:30 - 12: 30 sati.

    Lokacija:
Obavijesti
Objavljeno: 7. 1. 2019. u 14:26
Administrator

Profesorica Andreja Sršen svoje predavanje iz kolegija Sociologija hrvatskoga društva premjestit će u dvoranu Rijeka u terminu 11.10 – 12.40, dok će drugo predavanje ići redovitim putem (dvorana Zagreb).

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS