Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Facebook stranica FHS-a
YouTube kanal FHS-a
LinkedIn stranica FHS-a
Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@hrstud.hr
Sociologija hrvatskoga društva 3
Šifra: 46281
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Stipan Tadić
Izvođači: Petar Bilobrk - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznati studente sociologije (i srodnih disciplina) s teoretskim pristupima, važnim problemima i metamorfozama koje se događaju u braku i obitelji te ih potaknuti na kritičko promišljanje o njima sa znanstvenog, sociološkoga stajališta.

Položeni kolegiji Sociologija hrvatskoga društva 1 i Sociologija Hrvatskoga društva 2
Prikupljanje i analiziranje znanstvenih podataka koristeći razne znanstvene metode i njihovo interpretiranje iz različitih perspektiva.

Kritičko čitanje materijala s ciljem uspoređivanja i evaluacije alternativnih objašnjenja socijalnih ponašanja.
Komuniciranje važnih znanstvenih rezultata, nalaza i teorija.

Nakon odslušanoga kolegija, studenti će moći u okvirima svoga nastavnoga predmeta razumjeti teorijska znanja i primjenjivati ih u praksi:

1 Različiti teorijski pristupi proučavanju i definiranju braka i obitelji
2 Brak i obitelj iz različitih povijesnih, religijskih, kulturalnih i svjetonazorskih perspektiva
3 Prošlost, sadašnjost i budućnost braka i obitelji
4 Suvremene teme i problemi braka i obitelji
5 Provoditi sociološka istraživanja iz područja braka i obitelji
6 Pisati radove na temelju proučavanja literature i provođenja istraživanja


Tjedni plan

1 Povijesni razvoj i promjene u obitelji
2 Teorijski pristupi proučavanju obitelji - funkcionalistička, konfliktna i interakcionistička perspektiva
3 Teorijski pristupi proučavanju obitelji -sustavni, ekološki, evolucijski pristup
4 Kulturološke metamorfoze obitelji - brak i obitelj u različitim kulturama
5 Brak i obitelj u različitim religijama i svjetonazorima
6 Brak i obitelj u judeo-kršćanskoj kulturi i dokumentima Crkve- Familiaris consortio
7 Dok nas smrt ne rastavi! ili brak ad experimentum
7 Bliski odnosi, udvaranje i zaljubljivanje u online, (post)modernom) društvu
8 Roditeljstvo
9 Muž i žena se rastavljaju -- djeca snose posljedice!
10 Posvojenje, udomljavanje, reproduktivna tehnologija
11 Sociodemografska politika i ekonomija: utjecaj na brak i obitelj
12 Brak, obitelj i poslovno okruženje (pritisnutost izvana i ugroženost iznutra
13 Obiteljsko nasilje i krizne situacije
14 Post)moderne obitelji: propast, modni hir i/ili metamorfoza društva i obitelji
15 Budućnost braka i obitelji
Literatura:
 1. Berk, L. (2007). Psihologija cjeloživotnog razvoja (poglavlja 1, 13-19). Jastrebarsko: Naklada Slap.
  Ivan Pavao II. (22. 11. 1981), Familiaris consortio, Obitelčjska zajednica, Apostolska pobudnica o zadaćama kršćanske obitelji u suvremenom svijetu.
  Howe, T.R. (2011). Marriages and families in the 21st century. A Bioecological approach. (odabrana poglavlja)
  Giddens, Anthony (2007). Obitelj, U: Sociologija: Zagreb, Nakladni zavod Globus
  Haralambos, Michael & Holborn, Martin (2002). Obitelj i kućanstva, U: Sociologija. Teme i perspektive. Zagreb: Golden marketing.
 2. Singer, M., Kovčo Vukadin, I., Cajner Mraović, I. (2002) Kriminologija. Globus, Zagreb.;
 3. Cvjetko, B., Singer, M. (2011) Kaznenopravna odgovornost mladeži u praksi i teoriji. Zagreb: Organizator.;
 4. Cajner Mraović, I. (2005) Neke aktualne dileme i kontroverze o nasilju mladih.;
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Sociologija
Obavezni predmet - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: 28. 11. 2020. u 21:15
Petar Bilobrk

Dragi studenti,

u ponedjeljak, 30. studenoga neće se održati predavanje iz kolegija Sociologija hrvatskoga društva 3.

Na sljedećem satu dogovorit ćemo vrijeme nadoknade nastave.

Seminari koji su predviđeni za 30. studenoga održat će se na sljedećem satu kad i oni koji su predviđeni za taj dan.

Srdačan pozdrav svima!

Petar Bilobrk, mag. relig.

Objavljeno: 1. 10. 2020. u 18:15
Petar Bilobrk

Poštovane studentice,

Poštovani studenti,

tablica s podijeljenim grupama je napravljena i stavljena u Repozitorij. Za svaku grupu nastava će se održavati u ponedjeljak prema objavljenom rasporedu. 
Molim da mi se jave studenti kojima grupa ne odgovara zbog kolizije s obveznim predmetima (do nedjelje) na mail pbilobrk@hrstud.hr.

Srdačan pozdrav,

Petar Bilobrk

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2021. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS